SAL7380, Act: R°349.2 (699 of 904)
Search Act
previous | next
Act R°349.2  
Act
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-06 by Jef Willemsens
Item jacobus dupay et joha(n)na de quercu eius uxor f(ilia) gerardi/
de quercu will(el)mus ravelet et maria de quercu eius/
uxor soror d(i)c(t)e joha(n)ne in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelijdt/
dat hen bijde(n) voirs(creven) g(heer)de vand(er) eyck(en) afgequijt sijn en(de) v(er)nuecht/
alsulke(n) thien mudde(n) corens erflic als hij elker vande(n) selve(n)/
zijne(n) twee dochte(re)n voirs(creven) mette(n) voirs(creven) hue(re)n man te huwelijc/
geg(even) en(de) gelooft hadde en(de) dat elc huer(er) vande(n) selve(n) zijne(n)/
sweer ende vader de selve x mudden corens gehave(n) heeft/
te weten(e) voir de vijf hond(er)t pet(er)s eens en(de) dand(er) v sijn/
hen bewesen in erfpachte alsoe dat zij des alless(ins) aengaen(de)/
der selver ghifte(n) en(de) gelufte(n) van huwelijc te vreden zijn/
Scelden(de) vanden selve(n) en(de) des dien aencleeft volcomel(ic)/
quijte den selve(n) gheerde zijn ande(re) kinde(re)n en(de) hue(re) goede/
ende voirt va(n) all tgene des zij voirder nae de doot vand(en)/
selve(n) g(heer)de en(de) sijne(n) wive van v(er)sterffenissen d(er) goede(n) rinte(n)/
oft pachte(n) van huer(er) beyder p(er)sone(n) te versterven staen(de)/
souden moegen eyssche(n) in e(n)nig(er) manie(re)n Promitt(entes) null(atenus)/
alloqui sed war(andizare) cor(am) tybe thenis aprilis secu(n)da/
ADDENDUM (LA) IN MARGINE/
S(ententiam) i(ure) teuto(n)ico/
ux(or) no(n) int(er)f(uerit) s(ed)/
p(ro)miseru(n)t p(ro)sta(r)e/
ad mo(nitionem) eisd(em)
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus