SAL7380, Act: R°35.2 (80 of 449)
Search Act
previous | next
Act R°35.2  
Act
Date: 1486-07-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-08-21 by Jef Willemsens
Na dien dat jouffr(ouwe) joha(n)ne zoete(n) weerdynne ph(ilip)s vanden/
breyne inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) behoirl(ic)/
met andriese van voshem vorste(r) gethoent heeft drie rasta/
menten geschiet te sijne met rechte op een bedde en(de)/
ande(re) haeflijke goede wesen(de) in hande(n) vander wed(uwe) wijlen/
meest(er) gheerts pet(er)s toebehoiren(de) diericke poirte(re) en(de) oic opde/
goede hem toebehoiren(de) wesen(de) inden huyse dair hij plach/
te woenen gelegen opden hoeck vand(er) p(re)dike(re)n strate(n) ende/
oick in eens cleermakers huys [d(aer) tege(n) over] oft opde pe(n)ni(n)gen d(aer)aff/
comen(de) en(de) hue(re) wettige scult die sij aende(n) selve(n) diericke/
ombetailt uutstaen(de) heeft bij voirgaen(de) vo(n)nisse van scepen(en)/
gecleert bij hue(re)n eede gedragende vier r(inssche) gul(den) en(de) x pl(a)c(ken)/
sond(er) de costen inder saken geloepe(n) en(de) voirt doen manen/
den scep(enen) vanden rechte hoe sij tot huer(er) scult soude moege(n)/
geraken Soe hebben de scepen(en) van loven(e) t(er) manissen/
smeyers gewijst voir een vo(n)nisse dat de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
joha(n)ne hue(re) geverificeerde scult met coste en(de) co(m)me(re)/
aende voirs(creven) gerasteerde goede en(de) pe(n)ni(n)gen verhalen sal/
en(de) ofter yet overt dat sij dat restitue(re) ende oft(er) gebrake/
dat sij voirts vae(re)n sal moege(n) met rechte In sca(m)pno/
julii xxix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-06 by Claire Dejaeger