SAL7380, Act: R°376.4-V°376.1 (757 of 904)
Search Act
previous | next
Act R°376.4-V°376.1  
Act
Date: 1487-04-26
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-06 by Jef Willemsens
Want jan hoycxken als geleyt nae des(er) stat recht voir/
sijn wettich gebreck die uut crachte va(n) scep(enen) brieve(n)/
van loven(e) tot allen den goede(n) beyde have en(de) erve jans/
wijlen hoycxken sijns vad(er)s soe wair die gelegen/
sijn hem met brieve(n) va(n) des(er) stat gescr(even) aende(n) meyere/
van cumptich oft sijne(n) stadhoude(re) alle de voirs(creven)
//
goede behoirlijc heeft doen leve(re)n en(de) vrancken gielijs/
die de hande d(aer) aen hadde en(de) die hantplichte dach va(n)/
rechte doen besceyden te (com)pare(re)n inde banc voir meye(re)/
en(de) scepen(en) van loven(e) oft hij hem d(aer) tege(n) hadde willen/
oppone(re)n tot welken dage e(m)mer op hede(n) als ten v(er)stre/
ken(en) dage va(n) rechte hij niet gecompar(eer)t en es noch p(ro)cur(eur)/
va(n) sijne(n) wege(n) den voirs(creven) geleydden (com)pare(re)nde en(de) trecht/
voirt v(er)sueken(de) Soe hebben scepen(en) va(n) loven(e) ter/
manissen smeyers nae dat hen bij resc(ri)pte jans de/
hertoge meyers va(n) cu(m)ptich ond(er) sijn hantteeken behoirl(ijc)/
hadde gebleken de voirs(creven) executie bij sijne(n) diene(re) ge/
schiet te sijne gewesen voir een vo(n)nisse soe v(er)re/
de wed(er)p(ar)tie vande(n) geleydde(n) niet en (com)par(eer)de ten/
opstane des meyers en(de) d(er) scepen(en) dat men den selve(n)/
geleydde(n) vande(n) gelev(er)den goede(n) houde(n) soude inde/
macht va(n) sijne(n) scepen(en) brieve(n) beleyde en(de) leveri(n)gen/
alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es in sca(m)pno/
aprilis xxvi
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus