SAL7380, Act: R°43.2-V°43.1 (97 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°43.2-V°43.1  
Act
Date: 1486-08-05
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-21 by Jef Willemsens
Vand(er) questien geport voe(r) den raide vand(er) stadt tusschen/
henr(icke) vande(n) nuwe(n)huyse s(in)[te] pet(er)sman van loven(e) die ald(aer)
//
met brieve(n) vand(er) stadt hadde doen bescrive(n) den meye(r) ende scepen(en)/
van veerle om onv(er)togen recht te moege(n) hebben navolgen(de)/
hue(re)n eede van i(½) mudde rox lijfpen(sie) bebrieft soe hij seyde/
met scepen(en) brieve(n) van veerle d(aer)aff hij en(de) sijn brued(er) die de/
lijfpen(sie) mede hadde tot gheend(er) betalingen soe hij te kynnen gaff/
en consten geraken mits belette hen gebuert bijden selve(n) wet/
houders t(er) eende(r) sijden en(de) joha(n)nese vand(er) reehagen meye(r) ja/
coppe vande(n) goe(re) gheerde vander hagen ja(n)ne tielens en(de) henr(icke)/
van hodonck als scep(enen) va(n) veerle voirs(creven) t(er) ande(re) Ald(aer) de voirs(creven)/
sinte pet(er)sman opdede de gebreken voirs(creven) vand(er) weygeringe(n) van/
rechte seggen(de) dat hem dat niet en hadde moege(n) gebue(re)n opde/
erfpande d(aer) op soe hij seyt de voirs(creven) lijfpen(sie) stont mair opde/
geheele goede oick en hadde men hem d(er) bancken recht niet/
willen doen van dien sond(er) de brieve te thoenen(e) en(de) cautie/
en(de) borchtocht te stellen bynne(n) sdorps voe(r) den ghene(n) die dair/
gheen borghen en hebben te setten met meer woirden Dair tege(n)/
de meye(r) en(de) scep(enen) allig(er)den hoe dat sij he(m) d(er) bancken recht hadde(n)/
gep(rese)nteert en(de) altijt bereet hadden geweest en(de) alnoch wae(re)n/
te doen(e) en(de) eve(n)verre den voirs(creven) s(in)[te] pet(er)sma(n)ne gedocht hadde/
dat zij d(aer) inne gebreckelijck hadde(n) geweest soe hadde hij he(m)/
dair aff moege(n) beroepe(n) en(de) een bet(er) lee(re)n t(er) plaetsen d(aer) dat/
behoirt met meer woirde(n) h(ier) inne geallig(er)t Es uutgespro/
ken dat de voirs(creven) meye(r) en(de) scepen(en) gehoude(n) sullen sijn den/
voirs(creven) s(in)[te] pet(er)sma(n)ne te oepen(e) huer(er) bancken recht in des/
voirs(creven) steet en(de) oft de voirs(creven) s(in)[te] pet(er)sman he(m) beswairt/
vonde in tvo(n)nisse en(de) handelinge d(er) selv(er) wet dat hij de/
selve d(aer)aff sal moege(n) beroepe(n) en(de) betrecken voir hue(r) hoot/
dairt dat behoirt In consilio opidi augusti v
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-06 by Claire Dejaeger