SAL7380, Act: R°62.1 (120 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°62.1  
Act
Date: 1486-08-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-17 by Jef Willemsens
Tusschen henr(icke) van wijneghem en(de) marien sijnd(er) docht(er) die voe(r)/
den raide vand(er) stadt hadde doen ontbiede(n) jacoppe witteman/
om van hem opgeleecht te hebben(e) xx hollan(sche) gulden(en) voir daf/
quijten van twee hollan(sche) guld(en) lijfpen(sie) die yweyn ramp(ar)t d(er)/
selv(er) marien tot hue(re)n live bekint hadde voir scepen(en) va(n) loven(e)/
voir de defloratie va(n) hue(re)n maechdo(m)me wa(n)t de selve jacop dat/
alsoe gelooft hadde te doen(e) des de vad(er) en(de) sijn docht(er) oft/
jacop dat ontkynne(n) woude bijleyden te thoene(n) t(er) eendere/
sijden en(de) den selve(n) jacoppe die dat ontkinde t(er) ande(re) Es/
get(er)mineert nae den thoen d(aer) op verhoirt d(aer) inne de vader/
en(de) sijn docht(er) huers v(er)meets genoech volquame(n) dat de selve/
vader en(de) sijn docht(er) den selve(n) jacoppe ten selve(n) rechte/
t(ra)nsporte(re)n en(de) ov(er)geve(n) souden den voirs(creven) brief vande(n) ii/
hollan(sche) gulden(en) lijftochte(n) en(de) dat de selve jacop gehouden/
sal sijn hen de xx hollan(sche) gulden(en) vande(n) hootpe(n)ni(n)gen/
d(er) selv(er) lijfpen(sie) uut te reycken(e) en(de) te betalen(e) nae dat/
de wairh(eit) gedrage(n) heeft In (con)silio op(idi) p(rese)ntib(us) burg(imagistr)[is] et/
plu(r)ib(us) de (con)silio ta(m) scab(inis) q(uam) aliis aug(usti) xix/
Et h(ab)uit q(ue)relas hiis int(er)fueru(n)t liefkenrode hoeve(n) aug(usti)/
xxvi a(n)no lxxxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-06 by Claire Dejaeger