SAL7380, Act: R°73.2 (146 of 450)
Search Act
previous | next
Act R°73.2  
Act
Date: 1486-08-29
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-17 by Jef Willemsens
It(em) de selve gehuysschen in p(rese)ntia hebben geapprobeert gelaudeert en(de)/
geconfirmeert en(de) mits desen laude(re)n approbe(re)n (con)firme(re)n en(de) gelove(n) voir/
hen hue(re)n erve(n) en(de) nacomelinge(n) alsulken (con)cordie en(de) tractaet alse/
opte(n) viii[te(n)] dach van april a(n)no lxi voir scepen(en) van loven(e) gepasseert/
weert vande(n) geschille uutstaen(de) tusschen daneele van mulstede/
als geleyt nae den rechte d(er) stadt van loven(e) op seke(re) (con)dicien totte(n)/
goede(n) henr(ix) wijlen va(n) mulstede sijns brued(er)s in deen sijde en(de) arnde/
van mulstede brued(er) der voirs(creven) gebruede(re)n ja(n)ne dillen als mo(m)boir/
odielien sijns wijfs docht(er) gheerts wijlen va(n) mulstede oick brued(er)/
der voirs(creven) gebruede(re)n voir he(n) en(de) voir [ja(n)ne] henr(icke) machiele en(de) yden brue/
de(re)n en(de) sust(er) d(er) voirs(creven) odilien en(de) daneele velthane inden name/
van m(er)celijse velthane sijne(n) vad(er) swag(er) d(er) voirs(creven) yerst(er) genoemd(er)/
gebruede(re)n t(er) ander(er) Alse vanden goede(n) have en(de) erve gebleve(n) nae/
de doot svoirs(creven) wijlen henr(ix) voir goet vast gestentich en(de) van/
weerden te houden tot eeuwigen dagen sond(er) dair tege(n) te comen(e)/
te doen(e) oft yets yet te attempte(re)n Sup(er) eisdem bonis o(mn)ib(us)/
et sing(ulis) ad opus o(mn)i(u)m illoru(m) quoru(m) int(er)est aut int(er)esse pote(r)it/
quo(modo)libet infuturu(m) cu(m) de(bi)[ta] eff(estucaci)[o(n)e] mo(do) de(bi)[to] renu(n)c(iantes) promitt(entes)/
sat(isfacere) soe v(er)re tselve tractaet aengaet arnde va(n) mulstede en(de) den/
goeden die de selve uut saken van dien houden(de) es en(de) niet voirde(r)/
cor(am) eisdem
ContributorsMi-Je Van Gils
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-13 by Claire Dejaeger