SAL7380, Act: V°10.4-R°11.1 (27 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°10.4-R°11.1  
Act
Date: 1486-07-04
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-23 by Jef Willemsens
It(em) jan hoestoel voir hem selve(n) en(de) va(n) wege(n) jans ende/
anthonijs zijnder kinde(re)n amelrijck dille(n) voe(r) he(m) selve(n) en(de) als
//
procur(eur) machtelden my(n)nemoens zijnd(er) moeder weduwe henrix/
wilen dillen willem meys en(de) jan van rode geh(eten) ty(m)merma(n)/
als p(ro)cur(eur) henrix de coste(re) ende g(er)ts van lye(re) in p(rese)ncia hebben/
gekint en(de) gelijdt dat m(ar)gr(iete) meys weduwe henrix wile(n)/
boys hem volcomelijck volbetaelt heeft alsulken vijftich r(insche)/
gulden(en) eens als de selve weduwe de(n) voirs(creven) der p(er)sonen/
geloeft hadde te vier t(er)mijne(n) te betalen(e) nae uuytwijse(n) va(n)/
zeke(re)n tractate(n) tussche(n) de voirs(creven) p(er)sone(n) en(de) d(er) wed(uwe) geschiet/
voir scepen(en) va(n) loven(e) m(ar)cii xix a(n)no lxxxiiii Geloven(de) de/
voirs(creven) p(er)sone(n) indivis(im) et quil(ibet) pro toto d(er) voirs(creven) wed(uwe) ne(m)m(er)meer/
ae(n) te spreke(n) in gheene(n) rechte gheestelijck noch weerlijck/
mair van des(er) ky(n)nissen ende quitan(cien) tege(n) eene(n)yegelijcken/
inne te stane ende warant te zijne prout der voirscr(even)/
weduwe(n) hue(re)n erfgename(n) en(de) nacomelinge(n) tot eeuwige(n) daghen/
vast ende zeker sal moege(n) wese(n) cor(am) liefkenrode py(n)nock/
julii iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-01-30 by Claire Dejaeger