SAL7380, Act: V°101.3-R°102.1 (207 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°101.3-R°102.1  
Act
Date: 1486-09-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-30 by Jef Willemsens
Allen den ghene(n) doen cont (et)c(etera) dat henrick vand(er) spict/
sone wijlen henricx wonen(de) te willebringe(n) heeft get(ra)nspor/
teert en(de) ov(er)gegeve(n) en(de) mits desen t(ra)nsporteert en(de) ov(er)gheeft ov(er)/
he(re)n willem(me) valckenborch prieste(r) religieux va(n) s(in)[t] jans va(n) [jherosolo]/
herodes[mitani] alsulken recht actie en(de) int(er)est alse de selve henr(ick)/
heeft oft hebbe(n) mach ind(er) huwelijker vorweerde(n) en(de) rinte(n)/
pachte(n) oft goede(n) d(aer) inne begrepe(n) die willem wijlen/
crassart hem met marien crassart sijnd(er) huysvr(ouwe) docht(er)/
des voirs(creven) willems hem toegeseecht en(de) gelooft heeft/
te geven(e) in huwelijken ond(er)stande nae uutwijsen/
d(er) instrume(n)ten d(aer)aff sijnde En(de) voirt volcome(n) macht/
p(ro)cu(r)atie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) sond(er) e(n)nich wed(er)roepen den/
selve(n) he(re)n willem(me) om tselve recht en(de) actie d(er) selv(er)/
huwelijker vorweerde(n) te v(er)volgen te verwaren te
//
bedingen voir alle gerichten gheestelijck en(de) weerlijck/
alle gescriften en(de) libellen ov(er) te geven en(de) te nemen(e) (et)c(etera)/
In mel(iori) for(ma) Promitt(ens) rat(um) cor(am) pynnock burg(imagistr)[o]/
liefkenrode hoeve(n) scab(inis) sept(embris) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger