SAL7380, Act: V°108.2 (232 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°108.2  
Act
Date: 1486-10-04
LanguageNederlands

Transcription

2021-01-31 by Jef Willemsens
Vander questie(n) geport voe(r) den raide vander stadt tussche(n)/
ja(n)ne en(de) henr(icke) vand(en) b(er)ghe gebruede(re)n die voe(r) den/
raide vand(er) stadt hadde(n) doe(n) come(n) ghijsbrechte poele/
hofmeye(r) te thieldonck vand(er) herlich(eit) wile(n) des archy/
dyakens ter eender en(de) den selve(n) ghijsbrechte t(er) ande(re)/
aengaen(de) zeke(re)n rasteme(n)te(n) en(de) v(er)volge op seke(re) der selv(er)/
gebruede(re)n erfgoede te thieldonck gelege(n) bijd(en) selve/
ghijsbrechte gedae(n) voir gebreck van pontpe(n)ni(n)g(en) van/
ii rijd(er)s erflijc [a(nn)[o] lii] gelate(n) bij testame(n)te m(ar)griete(n) wile(n)/
vand(er) eect d(er) voirs(creven) gebruede(re)n moeye tot eend(er) erf/
wekemisse(n) ind(er) kerke(n) van wackerzeele op seke(re) goede/
der selver m(ar)gr(iete) die de(n) voirs(creven) gebruede(re)n v(er)storve(n) ware(n)/
die de selve ghijsbrecht meynde dat he(m) aende/
goede volge(n) soude(n) oft d(aer)aff betaelt werd(en) oft hij soude/
moege(n) voirts vare(n) D(aer)tegen de gebruede(re)n de (con)trarie/
sustineerde(n) en(de) seyde(n) want nae uuytwise(n) vand(en) testa(men)[te]/
voirs(creven) die messe behoerde inne te gane t(er) stont naede/
doot van huer(er) moeyen voirs(creven) die corts naede(n) selve(n)/
testame(n)te stierf des wel xxxiiii jair lede(n) is ende zeder/
vele he(re)n voir dier heerlich(eit) geweest hebbe(n) die d(aer)aff/
betailt sijn mochte(n) oft e(m)mers quijtscelding(en) gedaen/
gem(er)ct dat gods dienste(n) ae(n)ginck dat d(aer)om de voirs(creven)/
meye(r) v(er)doelt wae(re) Es get(er)mineert nae dien dat/
de selve ghijsbrecht niet en heeft dorre(n) houde(n) bij/
zijne(n) eede dat de van desen pontpe(n)ding(en) gheene/
betalinge noch quijtscelding(e) geschiet en is dat de selve/
gebruede(re)n en(de) hue(re) goede vand(en) voirs(creven) v(er)volge o(m)belast/
sulle(n) blive(n) In (con)s(ilio) opidi octobr(is) iiii[ta]
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-04-03 by Agata Dierick