SAL7380, Act: V°14.4 (42 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°14.4  
Act
Date: 1486-07-10
LanguageNederlands

Transcription

2020-07-28 by Jef Willemsens
It(em) arnt va(n) hove als borg(er)meest(er) heeft bevole(n) meest(er) pete(re)n/
gielijs geh(eten) zoete(n) nae dat de selve meest(er) pet(er) als procur(eur)/
va(n) zijnder moeder bij roelove va(n) erps als d(er) stat diene(r) ten/
versueke pauwels vand(er) eycken voe(r) den selve(n) borg(er)meester/
dach gedaen was dat hij den selve(n) pauwele betale(n) soude/
de huyshue(r) va(n) eene(n) halve(n) jae(r) gedragen(de) eene(n) r(inssch) gul(den) van/
alsulker have(n) als deselve pauwel geherbercht hadde in/
zijne(n) huyse gebleve(n) naede doot katlijne(n) wile(n) va(n) loon Welke/
huyshue(r) deselve meest(er) pet(er) hem weyg(er)de te betalen(e) ae(n)gesie(n)/
dat om der selver have(n) wille questie was voe(r) den officiael/
van luydick en(de) alsoe sculdich soude zij(n) d(aer)mede te v(er)beyde(n)/
totten beslichte va(n) dier questien va(n) luydick cor(am) hove/
burg(imagistr)[o] julii x
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-02-06 by Claire Dejaeger