SAL7380, Act: V°230.3 (438 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°230.3  
Act
Date: 1487-01-09
LanguageNederlands

Transcription

2021-10-25 by Jef Willemsens
It(em) dierick laureys die hem als poirte(r) met brieve(n) van/
des(er) stadt hadde doen uutscriven vand(er) hachten d(aer)inne/
hij bijden scoutheit van weert ten v(er)sueke peters adriaens/
gestelt was en(de) die den selven pete(re)n mette(n) voirs(creven) br(ieven)/
dach van rechte te loven(e) inde banc hadde doen be/
sceyden d(aer)aff den dach op heden diende heeft hem op hede(n)/
te rechte gep(rese)nteert tegen den selven pete(re)n ald(aer) hij/
niet en compareerde noch p(ro)cur(eur) van sijnen wegen in/
scampno januarii ix
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Agata Dierick