SAL7380, Act: V°235.3-R°236.1 (454 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°235.3-R°236.1  
Act
Date: 1487-01-11
LanguageNederlands

Transcription

2021-10-31 by Jef Willemsens
Want her gielijs va(n) bruessele prieste(r) als geleyt nae/
des(er) stat recht voir sijn wettich gebreck uut crachte/
va(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) tot allen den goeden have/
en(de) erve van wout(er)s wijlen le chene en(de) jans bodart/
cyrurgijns soe wair die gelegen sijn hem met oepen(en)/
brieve(n) van des(er) stat gescr(even) aen alle officie(re)n alle/
de selve goede behoirlijc heeft doen leve(re)n oft gielijsen/
eveloege des(er) stadt bode in sijne(n) name En(de) den voirs(creven)
//
p(er)sone(n) en(de) ande(re)n hande aende voirs(creven) goede hebben(de) oft die d(aer)/
aff yet ond(er)hadden dach van rechte doen besceyden te (com)pare(re)n/
alh(ier) inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) oft sij hen tege(n)/
de voirs(creven) leveringe hadden wille(n) oppone(re)n Ald(aer) sij noch oic/
op heden als ten v(er)streken(en) dage van rechte gecompar(er)t en/
sijn noch p(ro)cur(eur) van hue(re)n wegen willem(me) va(n) lele als p(ro)cur(eur)/
des voirs(creven) h(er) gielijs (com)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe/
hebben scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat hen/
bij raporte des voirs(creven) boden behoirlijck hadde gebleken de/
voirs(creven) executie geschiet te sijne bijde(n) officie(re)n v(an) foul en(de)/
van ghete gewesen voir een vo(n)nisse Soe v(er)re de/
wed(er)p(ar)tie vande(n) geleydden niet en q(ua)me ten opstane/
des meyers en(de) d(er) scepen(en) dat men den selve(n) geleydden/
vanden voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde macht va(n) sijne(n) scep(enen)/
bireve(n) alsoe v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es in sca(m)pno/
januarii xi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-05-23 by Agata Dierick