SAL7380, Act: V°244.2 (476 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°244.2  
Act
Date: 1487-01-24
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-10 by Jef Willemsens
Item jan wellens sone wijlen jans in p(rese)ntia heeft/
gekint ende geleden gehaven ende ontfangen te hebben(e)/
van woute(re)n gheerts derthien rinssche gulden(en) te/
twintich stuv(er)s tstuck en(de) drie pl(a)c(ken) voir den stuv(er) gerekent/
die den voirs(creven) janne wellens gelaten ende gemaict/
sijn met testamente bij jouffrouwe katlijnen wijlen/
spaens dair notarijs aff was her joerdaen van leeuwe/
prieste(r) welc testame(n)t gemaict wert en(de) gesciede a(n)no/
xiiii[c] lxxxiiii xxv aprilis Sceldende d(aer)om vol/
comelijck quijt den voirscr(even) woute(re)n gheerts de goede/
d(er) voir(screven) wijlen jouffr(ouwe) katlijne(n) ende allen ande(re)n des/
quitan(cie) behoeven(de) Promitt(ens) nullaten(us) alloqui p(er) se aliu(m)/
vel alios nullo iu(r)e (et)c(etera) sed war(andizare) cor(am) hoeven tybe/
januarii xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus