SAL7380, Act: V°249.5-R°250.1 (488 of 881)
Search Act
previous | next
Act V°249.5-R°250.1  
Act
Date: 1487-01-24
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-17 by Jef Willemsens
It(em) arnt vande(n) doirne ende lijsbeth vande(n) ynde sij(n) huysvr[o](uwe)/
in p(rese)ncia hebben gekint en(de) gelede(n) voir hen hue(re)n erve(n) ende/
naecomeli(n)gen dat jan vanden berge en(de) henrick vand(en) berge/
sijn brued(er) als oir en(de) erfgename(n) margriete(n) wijle(n) vand(er) eect/
huer(er) moeyen hen geheelijc geconte(n)teert v(er)nuecht en(de) voldaen/
hebben met eender seker so(m)men van pe(n)ni(n)gen d(aer)af sij mits/
desen bekynne(n) voldaen te sijne van allen den rechte actien/
en(de) versterffenissen dat der voirs(creven) lijsbetten vand(en) ynde oic/
oir der voirs(creven) margriete(n) wijle(n) vand(er) eect v(er)schene(n) en(de) v(er)storve(n)/
mach sijn bij aflivich(eit) der selv(er) m(ar)griete(n) vander eect Ende/
hebben oic kekint dat de voirs(creven) gebruede(re)n hen afgeleecht/
gelost en(de) gequete(n) hebben met gereede(n) pe(n)ni(n)gen alsulken croone/
erflijc alse de selve gehuyssche(n) uut saken vand(er) voirs(creven) versterf/
nisse met scepen(en) br(ieven) van tieldonck hadden en(de) heffen(de) wae(re)n opde/
selve v(er)sterffenisse Sup(er) eisd(em)q(ue) iure actio(n)e et success(ione) p(re)script(is) necnon
//
dicta corona ad opus dictor(um) fr(atru)m cu(m) debita eff(estucati)[o(n)e]/
modo debito renu(n)cian(tes) et sat(isfacere) prout cor(am) absoloens/
hoeven januarii xxiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus