SAL7380, Act: V°251.2 (489 of 879)
Search Act
previous | next
Act V°251.2  
Act
Date: 1487-01-27
LanguageNederlands

Transcription

2021-11-17 by Jef Willemsens
It(em) henrick van landen(e) als p(ro)cur(eur) vande(n) erfgename(n) lodewijcx/
wijlen vande(n) steene die in rechte steet inde banc voir/
meye(r) en(de) scepen(en) van loven(e) tegen meest(er) pete(re)n vand(er) heyden/
op twee pointe(n) d(aer) aff hij meest(er) pete(re)n aengesproken heeft/
Dyerste van allen den brieve(n) gescrifte(n) en(de) munime(n)ten ge/
bleven nae de doot jouffr(ouwe) m(ar)griete(n) sbriev(er)s geh(eten) smu(n)ters/
des voirs(creven) meest(er) pet(er)s weerdynne die de selve meest(er) pet(er)/
gehadt hadde oft wiste oft tsijne(n) p(ro)fijte come(n) waren/
en(de) dat tot sijnd(er) wettig(er) eedt ten ynde dat he(m) als p(ro)cur(eur)/
voirs(creven) d(aer) uuyt volge(n) mochte(n) alle de ghene d(aer) inne/
de voirs(creven) erfg(enamen) wijle(n) lod(ewijcx) gericht moege(n) sijn En(de) dand(er)/
vanden vliegen(den) erve gebleve(n) nae de doot desselfs wijle(n)/
lod(ewijcx) die yerste wettich man hadde geweest d(er) selv(er) jouffr(ouwe)/
m(ar)griete(n) sijnd(er) huysvr(ouwe) doot aenveert hadde om he(m) als/
p(ro)cur(eur) d(aer) uuyt te hebbe(n) trecht van dien zoe v(er)re derfg(enamen)/
des voirs(creven) des voirs(creven) lodewijcx d(aer) inne gericht mochte(n)/
sijn nae den loeven(schen) rechte Op welke aensp(ra)ke vand(er)/
vliegen(der) erve(n) meest(er) pet(er) boedt te bewijsen dat trecht/
va(n) thiene(n) d(aer) tsterfhuys vande(n) selve(n) wijlen lod(ewijcke) ond(er)/
gelege(n) was sulck was dat d(aer) gheen ond(er)sceyt en es/
tussche(n) have en(de) vliegen(de) erve en(de) dat alle have den lest/
leven(de) vande(n) gehuyssche(n) geheelijc toebehoirt tot welken/
thoene hij vo(n)nislijck geadmitteert is geweest Heeft/
opden dach va(n) heden ger(e)nu(n)cieert en(de) v(er)tegen vand(er)/
selv(er) aenspraken aengaen(de) den vliegen(den) erve en(de) die sake/
va(n) dien afgedaen cor(am) pynnock hoeven januarii xxvii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus