SAL7380, Act: V°315.2-R°316.1 (628 of 904)
Search Act
previous | next
Act V°315.2-R°316.1  
Act
Date: 1487-03-07
LanguageNederlands

Transcription

2022-03-31 by Jef Willemsens
It(em) cornelijs vand(er) moelen en(de) sijn weerdynne in p(rese)ntia/
hebben verhuert en(de) bekint verhuert te hebben hubrechte spoyt/
bert al(ia)s vanden wouwe p(ri)us a pane do(m)icelle kath(ar)ine/
vand(en) hove eius m(at)ris de (con)sensu cornelii vande(n) borchove(n)/
p(ro)nu(n)c eius mariti ema(ncipa)[to] de (con)sensu scitu int(er)esse et/
voluntate eoru(n)dem cornelii vande(n) borchove(n) et eius uxor(is)/
affirmant(ium) ista acta fore ut spera(ve)ru(n)t p(ro) c(om)modo et utilitate eiusd(em)/
huberti necnon arnoldi vande(n) hove burg(imagistr)[i] locor(um) amicoru(m) eiusd(em)/
huberti ex p(ar)te p(at)ris et ob defectu(m) eoru(n)d(em) thuys d(er) selv(er) cornel(ijs)/
en(de) sijnd(er) weerdynne(n) geheete(n) de roose met allen den toebehoirte(n)/
voe(r) en(de) acht(er) gelegen te loven(e) aende(n) kerchoff tusschen thuys de/
croone geheete(n) t(er) eend(er) en(de) thuys geheete(n) den ynghel t(er) ander/
sijden Te houde(n) te hebben en(de) te bewoenen vande(n) yerste(n) dage/
des(er) maent va(n) meerte tot s(in)t jansmisse naistcomen(de) ende van/
dan voirtane alnoch eene(n) t(er)mijn va(n) acht jae(re)n lanck v(er)volgen(de)/
te weten van nu p(ri)ma m(ar)tii lestlede(n) tot s(in)t jansmisse naist/
comen(de) om en(de) voe(r) xxi r(inssche) gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck ten selve(n)/
s(in)t jansmisse te betalen en(de) vande(n) selve(n) s(in)t jansmisse voirt/
ane elcx jairs den voirs(creven) t(er)mijn due(re)nde om en(de) voe(r) lxiii r(inssche)/
gulden(en) ind(er) weerden voirs(creven) jairlijcx half te kermisse en(de) half/
s(in)[t] jansmisse te betalen(e) den voirs(creven) gehuyssche(n) den voirs(creven) t(er)mijn/
due(re)nde quol(ibet) ass(ecutu)[m] Met vorweerde(n) dat de selve cornelijs/
vand(er) moelen en(de) sijn weerdynne bynne(n) desen selve(n) huyse/
sullen hebben een came(re) dairt den voirs(creven) hubrechte gelieve(n) sal/
en(de) oic den stal d(aer) wesen(de) om tallen tijden alse sij oft e(n)nich/
van hen alhier come(n) sullen willen dier te gebruycken en(de) gerief/
d(aer)aff te neme(n) soe langhe sij alh(ier) sijn en(de) bliven willen Ende/
dair tegen sal de voirs(creven) hubrecht tot sijne(n) gerieve hebben in/
hue(r) huys tantweerpe(n) alse hij dair sal willen come(n) en(de) sijn/
oic een came(re) tot sijne(n) gerieve en(de) eene(n) stal en(de) dier aldair/
gebruycken soe langhe hem d(aer) gelieve(n) sal te sijne Es oic/
(con)dicie en(de) hebben de voirs(creven) cornelijs en(de) sijn huysvr(ouwe) gelooft/
den voirs(creven) hubrechte dat sij hem tvoirs(creven) huys sijne(n) voirs(creven)
//
t(er)mijn geexpireert sijnde soe v(er)re sij dat v(er)hue(re)n oft v(er)coopen soud(en)/
willen altijt laten sullen oft hem gelieft voir yemande anders/
in hueringe(n) oft coope ende dese hueringe aldus hebben gelooft/
de voirs(creven) p(ar)tien in wed(er)sijden malcande(re)n te voldoen(e) Ende/
hier aff sijn borghen bleve(n) des voirs(creven) hubrechts als p(ri)ncipael/
sculde(re)n en(de) elc voir all de voirs(creven) cornel(ijs) vanden borchoven/
sijn stiefvad(er) en(de) de voirs(creven) jouffr(ouwe) katlijne sijn wijf moed(er)/
desselfs hubrechts quos ip(s)e hubertus exin(de) p(ro)misit indemp(nes)/
releva(r)e cor(am) tybe thenis m(ar)tii vii
ContributorsMi-Je Van Gils , Jef Willemsens , kristiaan magnus , Jef Willemsens
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus