SAL7380, Act: V°321.1 (641 of 904)
Search Act
previous | next
Act V°321.1  
Act
Date: 1487-03-10
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-05 by Jef Willemsens
It(em) henrick uut(er) helicht al(ia)s vand(er) borch in p(rese)ntia heeft bekint ont/
fangen te hebben(e) van mathijse van arschot sone jans als executuer/
vande(n) testame(n)te en(de) uut(er)sten wille m(ar)griete(n) gheerts huysvrouwe/
wijlen jans beerne(re) en(de) oic va(n) meest(er) pete(re)n vand(er) heyden arnde/
van beringe(n) en(de) ja(n)ne va(n) arschot als executuers vande(n) testa(men)[te]/
des voirs(creven) jans de so(m)me va(n) liiii r(inssche) gulden(en) te lx pl(a)c(ken) tstuck/
die den selve(n) henr(icke) aengewesen sijn met scepen(en) vo(n)nisse va(n)/
loven(e) acht(er)volgen(de) seke(re)n rastame(n)ten gedaen opde have der/
voirs(creven) wijlen m(ar)griete(n) om die d(aer)aen te v(er)halen Promitt(ens)/
exin(de) null(atenus) alloq(ui) sed war(andizare) de d(i)c(t)a so(m)ma erga quoscu(m)q(ue)/
cor(am) hoeve(n) thenis m(ar)tii ix
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus