SAL7380, Act: V°325.1-R°326.1 (650 of 904)
Search Act
previous | next
Act V°325.1-R°326.1  
Act
Date: 1487-03-13
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-02 by Jef Willemsens
Eene deylinge en(de) sceydinge geschiet en(de) gemaict sijnde tussche(n)/
meest(er) pete(re)n van loven(e) p(ra)ctizien in medecijne(n) als recht ende/
actie hebbende bij wettige(n) tijtle va(n) guedinge(n) en(de) vestich(eyt) va(n)/
janne vand(er) brugge(n) sone jans wijlen vand(er) bruggen die sone/
was jans wijlen vand(er) brugge(n) beckers vande(n) tweeste(n) bedde/
t(er) eende(r) sijden en(de) joha(n)nese heyms als tot des nae bescr(even) es te/
doene speciale p(ro)cu(r)atie macht en(de) auc(tori)teyt hebben(de) vanden goidsh(uyse)/
ende (con)ve(n)te der beslote(n) zuste(re)n va(n) s(in)[te] agnete(n) ind(er) stadt va(n)/
thiene(n) geheete(n) cabbeke dair sust(er) aghete van berthem wettige/
docht(er) wout(er)s wijlen va(n) berthe(m) die hij hadde van katlijne(n)/
vand(er) brugge(n) sijne wive docht(er) des voirs(creven) wijlen jans vand(er)/
brugge(n) beckers vande(n) yerste(n) bedde inne gep(ro)fessijt es t(er) andere/
vanden goeden chijsen rinte(n) en(de) pachte(n) hier nae bescreve(n)/
gebleve(n) en(de) v(er)storve(n) van en(de) nae de doot des voirs(creven) wijlen/
jans vand(er) bruggen beckers welke wijlen katlijne dochter/
vande(n) voirbedde voirs(creven) acht(er)liet twee wettige kinde(re)n van/
woute(re)n wijlen va(n) berthe(m) hue(re)n man te weten(e) woute(re)n/
wijlen va(n) berthem den jongen en(de) d(er) voirs(creven) sust(er) agathen en(de)/
die alleene alsoe nae de doot desselfs wouters des/
jonghen gesuccedeert sijn op ja(n)ne vand(er) brugge(n) sone vande(n)/
voirs(creven) tweeste(n) ja(n)ne mits d(er) p(ro)fessien voirs(creven) zoe de voirs(creven)/
meest(er) pet(er) meynde Van welken goeden de voirs(creven) p(ar)tien/
ov(er)lang in questien gestaen hebben inde banc te berthem zoe/
v(er)re dat d(aer)op uute(n) hoode van uccle zeke(re) vo(n)nissen/
gegeve(n) sijn geweest en(de) d(aer) nae p(ar)tien v(er)accordeert sijn/
om alle voird(er) riguer en(de) costen en(de) scouwen(e) bij middele/
en(de) ond(er)wijse va(n) he(re)n en(de) meest(er) ja(n)ne van turnhout doctoir/
in beyde den rechte(n) meest(er) clase va(n) amst(er)da(m)me lice(n)tiaet/
en(de) arnold(e) kyp alsoe dat elke vande(n) p(ar)tien te vreden/
steet mett(er) deylingen gelijck die hier nae volcht ende/
gelijck de voirs(creven) p(ar)tien dit al openbairlijc in wed(er)sijden/
bekinde(n) en(de) v(er)leden aldus geschiet te sijne te deylen/
Soe sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) meest(er) pete(re)n in/
sijn deylinge vanden voirs(creven) goede(n) en(de) erfrinte(n) hier nae bescr(even)/
die tvoirs(creven) goidshuys voir tkintsgedeelte d(er) voirs(creven) sust(er)/
agathen zed(er) de doot wout(er)s van berthe(m) des jonghen/
brueders der selv(er) jouffr(ouwen) agathen peyslijc gehouden heeft
//
Inden yersten de thien rijders te xxv st(uvers) tstuck en(de) noch/
xx st(uvers) erflic aen en(de) op de ca(m)me geheete(n) den rooden schilt/
mette(n) huysen ca(m)megerecke en(de) allen den toebehoirte(n) gelege(n)/
te loven(e) inde steenstrate tusschen tstraetken geh(eeten) de conte/
t(er) eende(r) en(de) de herberghe geheete(n) de trouwe t(er) ande(re) It(em)/
twee pet(er)s erflic op een huys en(de) hoff mette(n) toebehoirte(n)/
wijle(n) des voirs(creven) goidsh(uys) nut(er)tijt [jorijs va(n) kessele] gelegen inde vetterie tusschen/
de goede jans vand(er) hulst bried(er)s t(er) eende(r) en(de) jans smet t(er) ande(re)/
It(em) eene(n) hong(aer)sche(n) gulden(en) erflic te xxiii st(uvers) aen en(de) op/
een huys en(de) hoff mette(n) toebehoirte(n) danckarts wijlen wille(m)s/
goutsmeets gelege(n) inde bieststrate tussche(n) de ca(m)me geh(eeten)/
den blauwen oedevaer henr(ix) de hollande(r) [op deen sijde] en(de) de goede/
goirts peters op dandere It(em) noch xliiii st(uvers) erflic/
aen en(de) op de beckerie mette(n) huyse hove en(de) den toebehoirte(n)/
pet(er)s moens gelegen opde biest inde groefstrate bijden/
ynghel tussche(n) den selve(n) ynghel t(er) eende(r) en(de) de goede/
jans va(n) bollenb(er)ge eerdepotmakers It(em) noch eene(n) hong(aer)schen/
gulden(en) erflic aen en(de) op huys en(de) hoff mette(n) toebehoirte(n)/
wijlen he(re)n jans va(n) braba(n)t archidiake(n) va(n) bruessele ind(er)/
kercken va(n) bruessele camerijcke
gelegen ond(er) de borch inde/
veedeweystrate [borchstrate] tussche(n) de goede d(er) wed(uwen) jans wijlen va(n) honshe(m)/
en(de) de veedeweystrate ald(aer) It(em) twee vierdel wijngarts/
gelege(n) opde(n) roesselberch tussche(n) de goede wijlen vande(n)/
goidsh(uyse) vande(n) augustijne(n) te loven(e) t(er) eende(r) en(de) joh(ann)es/
wijlen va(n) hondshem ter ande(re) Sub iu(r)e p(ri)us t(er)m(in)is de(bi)[t(is)]/
Item sijn bleven en(de) gevallen den voirs(creven) goidshuyse de eyge(n)/
en(de) chijsgoede chijsen en(de) rinte(n) hier nae bescreve(n) d(aer) om de/
voirs(creven) questie tussche(n) den voirs(creven) meest(er) pete(re)n en(de) den voirs(creven)/
goidsh(uyse) geweest heeft Te weten(e) alle de wynnen(de) lande/
chijsgoede oft eygengoede wesen(de) die de voirs(creven) wijlen/
wout(er) van berthem liggen(de) hadde te berthe(m) te leefdale/
te cortbeke overdijle en(de) dair omtri(n)t met [oic] den erfpachte/
van coren(en) en(de) wijne soe v(er)re den voirs(creven) meest(er) pete(re)n/
die bijden voirs(creven) ja(n)ne vand(er) brugge(n) voirmaels voir/
meye(re) en(de) scepen(en) va(n) loven(e) ov(er)gegoedt sijn gedragen(de)/
de selve lande tsame(n) omtri(n)t ix boend(er) luttel myn oft/
meer Sub iu(r)e p(ri)[(us)] t(er)m(in)is de(bi)[t(is)] hanc quoq(ue) Et sat(isfacere) alt(er)/
alteri renu(n)c(ians) vide(licet) d(i)c(t)o joh(ann)e no(m)i(n)e et ex p(ar)te d(i)c(t)i mo(na)sterii/
ac v(ir)tute d(i)c(t)e p(ro)cu(r)atio(n)is p(ro)ut cor(am) absoloens thenis m(ar)tii xiiii
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2021-05-11 by kristiaan magnus