SAL7380, Act: V°368.3 (740 of 904)
Search Act
previous | next
Act V°368.3  
Act
Date: 1487-04-20
LanguageNederlands

Transcription

2023-11-06 by Jef Willemsens
It(em) de voirs(creven) jacop heeft geconsenteert gewillecort en(de)/
ov(er)gegeve(n) dat de penni(n)gen comen(de) vand(er) voirs(creven) rinte(n)/
bekeert sullen wordden en(de) gegeve(n) bijden voirs(creven) laur(eyse)/
in lossinge(n) quitinge(n) en(de) afleggen(e) van alsulken vier r(inssche)/
gul(den) lijfpen(sien) alse ten live(n) yden vullincx en(de) jans vullincx/
staen opde voirs(creven) pande en(de) goede en(de) van welker/
lijfpen(sien) de voirs(creven) jacop gelooft heeft des voirs(creven) xvi[te]/
daichs augusti a(n)no lxxxv de voirs(creven) goede geheelijc/
en(de) all tontheffen(e) en(de) tontlasten(e) cor(am) eisd(em)
ContributorsWalter De Smet
Moderated byWalter De Smet
Last update: 2019-07-10 by Jos Jonckheer