SAL7380, Act: V°45.2 (99 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°45.2  
Act
Date: 1486-08-08
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-25 by Jef Willemsens
It(em) barthelmeeus vanden ee inden name van hem en(de) als p(ro)cur(eur)/
roelofs van berthem die voir he(m) heeft seke(r) appointeme(n)t gegeve(n)/
voe(r) den raide van braba(n)t tegen ja(n)ne van vaelbeke d(aer) inne de/
selve jan van vaelbeke es geduemt geweest te namptise(re)n inde/
greffie en(de) dan den voirs(creven) barthelmeeuse op cautie te trecken al/
sulken acht(er)stellige rinte(n) als v(er)schene(n) sijn oft hier naemails v(er)schijne(n)/
sullen van gulden xxxv croone(n) oft de weerde d(aer)aff in ande(re)n/
goede(n) gelde die de voirs(creven) barthelmeeus en(de) roeloff jairlijcx hebbe(n)/
en(de) heffen(de) sijn opde goede des voirs(creven) jans van vaelbeke e(m)mers/
tott(er) tijt toe dat tvo(n)nisse int p(ri)ncipael d(aer)aff die sake alsnu/
inden brabantschen raide hangen(de) es geluyt en(de) gegaen sal sijn/
Heeft gekint en(de) gelijt gehave(n) en(de) ontfange(n) te hebben(e) uut hande(n)/
des voirs(creven) jans va(n) vaelbeke die so(m)me va(n) lii(½) [guld(en)] croone(n) te xxxv/
st(uvers) tstuck die den voirs(creven) barthelmeeuse inde(n) name als voe(r) te/
drie t(er)mijne(n) v(er)schene(n) sijn te weten(e) sint jansmisse en(de) kersmisse/
a(n)no [lxxxv en(de) s(int)[e] jansmisse a(n)no] lxxxvi lestleden bekynnen(de) de selve barthelmeeus he(m) d(aer)aff/
v(er)nuecht en(de) vol betailt En(de) heeft gelooft die selve acht(er)stellige/
rinte(n) in al oft in deele te restitue(re)n bij alsoe naemails bijd(er)/
diffinitive(n) vand(er) voirs(creven) saken en(de) materien p(ri)ncipael geseecht wordde/
dat soe behoirde En(de) hier voe(r) es borghe des voirs(creven) barthelmeeus/
ph(ilippu)s de hont d(i)c(t)us int woudt Et p(ri)m(us) cor(am) boxhoren tybe aug(usti)/
viii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-06 by Claire Dejaeger