SAL7380, Act: V°50.2 (106 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°50.2  
Act
Date: 1486-08-12
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-27 by Jef Willemsens
It(em) arndt van pede als man en(de) mo(m)boir jouffr(ouwe) m(ar)gr(ieten) wijtfliets/
wettige dochte(r) jans wijlen wijtfliet die eene vande(n) wettige(n)/
medeerfg(enamen) es henr(icx) wijlen wijtfliets in p(rese)ntia heeft gekint/
en(de) gelijdt gehave(n) te hebben en(de) ontfange(n) van arnde van stakenborch/
de so(m)me va(n) twee hond(er)t croone(n) eens elke te xxiiii st(uvers) lopend(er)/
mu(n)ten ge(re)kent vanden iiii[c] croone(n) eens die gerart wijlen vande(n)/
steene mits d(er) huwelijker vorweerde(n) der voirscr(even) wijlen henr(icke)/
van wijtfliet sculdich was te kee(re)n en(de) goet te doen(e) den/
erfgename(n) des voirscr(even) wijlen henricx wijtfliet op sijn goede/
die de gebruede(re)n van stakenborch eensdeels besitten(de) wae(re)n te/
wete(ne) voir deen helicht vande(n) selve(n) iiii[c] croone(n) Welke ii[c] croone(n)/
voirs(creven) m(ar)tii xii a(n)no lxv voir scepen(en) van loven(e) v en(de) met scep(enen)/
br(ieve) van loven(e) vand(er) selv(er) daet terfrinte(n) bijden gebruede(re)n va(n)/
stakenborch op seke(re) vuege(n) en(de) (con)dicien aldair geruert wardde(n)/
gestelt en(de) bekint x croone(n) erflic tsjaers den d(enier) xx willem(me)/
maes tot behoef d(er) naist(er) erfgenamen des voirs(creven) wijlen henr(icx)/
wijtfliet alsoe dat naird(er) blijct inde(n) selve(n) br(ieve) Scelden(de)/
d(aer) o(m)me de selve arndt va(n) pede inde(n) name als voe(r) vol/
comelic q(ui)te den voirs(creven) arnde van stakenborch clase sijne(n) brued(er)/
hue(re) goede en(de) erfg(enamen) en(de) alle ande(re) des quitan(cie) behoeven(de) vande(n)/
selve(n) ii[c] croone(n) eens oft x croone(n) erflic en(de) voirt va(n) allen/
acht(er)stellen en(de) v(er)lette(n) rinte(n) d(aer)aff v(er)schene(n) en(de) ombet(aelt) uutstaen(de)/
tot desen dage toe P(ro)mittens null(atenus) alloq(ui) s(ed) war(ans) de ista q(ui)tan(cia)/
erga quoscu(m)q(ue) cor(am) tybe thenis aug(usti) xii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-06 by Claire Dejaeger