SAL7380, Act: V°51.4-R°52.1 (108 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°51.4-R°52.1  
Act
Date: 1486-08-14
LanguageNederlands

Transcription

2020-09-28 by Jef Willemsens
Van allen alsulken q(ue)stien en(de) gescille(n) als uuytstae(n) tussche(n) ja(n)ne/
vand(er) donct t(er) eende(r) en(de) henr(icke) coker t(er) ande(re)r sijden aengaen(de)
//
d(er) metselrien tusschen huer(er) beyder erve gelege(n) inde steenst(ra)te tege(n) de/
parijstrate ov(er) welke metselrie de selve vand(er) donct begonne(n)/
heeft ald(aer) te doen maken hebben hen de selve p(ar)tien v(er)bonden en(de)/
gesubmitt(er)t inde uutsprake vande(n) stadmeest(er)s van loven(e) die/
sij doen sulle(n) bynne(n) acht dagen naistcomen(de) Prommitt(entes) rat(um)/
cor(am) hoeve(n) thenis aug(usti) xiiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-08 by Agata Dierick