SAL7380, Act: V°60.1 (117 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°60.1  
Act
Date: 1486-08-18
LanguageNederlands

Transcription

2020-10-13 by Jef Willemsens
It(em) jouffr(ouwe) dorothee hertsals huysvr(ouwe) meest(er) jans lobbe en(de) jan roesart/
huer sone in p(rese)ntia hebben gekint en(de) gelijt gehave(n) te hebben(e)/
en(de) ontfange(n) van meest(er) ja(n)ne winckel de so(m)me van hond(er)t/
en(de) acht r(inssche) gul(den) te lx pl(a)c(ken) braba(n)ts tstuck in afcortinge en(de)/
afslage va(n) alsulken gelde als ond(er) hem es tot behoef vand(er)/
lossinge(n) vande(n) xxii ph(ilip)s schilde erflic die de voirs(creven) jouffr(ouwe)/
op sijn goede heffen(de) es Te weten(e) vande(n) sessen d(aer)aff welke/
voirs(creven) c en(de) viii r(inssche) g(ulden) den voirs(creven) meest(er) ja(n)ne wynckel in/
rekeni(n)gen en(de) afslage vande(n) voirs(creven) vi ph(ilip)s schilde erfl(ic) ge/
bracht sullen wordden ten tijde vand(er) afquijtinge(n) en(de) lossinge(n)/
voirs(creven) cor(am) hoeven tybe aug(usti) xviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-06 by Claire Dejaeger