SAL7380, Act: V°69.4 (136 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°69.4  
Act
Date: 1486-08-26
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-13 by Jef Willemsens
It(em) lijsbeth loenijs docht(er) wilen jans in p(rese)ntia heeft geconse(n)teert/
en(de) (con)senteert met desen dat katlijne(n) huer(er) wettig(er) sust(er) alleen/
lic volgen en(de) toebehoire(n) sulle(n) alle alsulken pe(n)ni(n)ghe als come(n)/
sullen moege(n) van v(er)coope d(er) goede van berthem die meest(er) jan/
steenwynckel deken vand(er) biest onlancx leden tegen h(er) ja(n)ne/
tavernier capellaen sinte pet(er)s te loven(e) gecocht en(de) gecregen/
heeft mits welken (con)sente de selve katlijne gelooft d(er) selv(er)/
lijsbette(n) huer(er) sust(er) uut te reycken en(de) te betalen ten tijde vand(er)/
guedinge(n) vanden selven goeden thien rinssche gulden(en) eens te/
lx pl(a)c(ken) tstuck t(am)q(uam) ass(ecutu)[m] cor(am) hoeven thenis aug(usti) xxvi
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-14 by Agata Dierick