SAL7380, Act: V°71.2 (141 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°71.2  
Act
Date: 1486-08-28
LanguageNederlands

Transcription

2020-11-17 by Jef Willemsens
Vand(er) questien geport inde banc voir meye(r) en(de) scepen(en) van court s(in)[t]/
steve(n)s tusschen ja(n)ne le ma(m)bour de laloux als tuteur en(de) mo(m)boir/
van magriete(n) docht(er) jans del challerie ond(er) hue(re) dage wesen(de) t(er)/
eende(r) sijden en(de) clase del spinette man en(de) mo(m)boir va(n) magriete(n) [johannen]/
docht(er) jans dohain t(er) ande(re) om seke(re) naird(er)scap va(n) erve die/
de voirs(creven) jan del challerie vercocht hadde ja(n)ne huwelet d(aer)aff/
p(ar)tien uute(n) rechte getoge(n) sijnde hen gekeert hadden en(de) gesubmitt(er)t/
voir scepen(en) va(n) court voirs(creven) in vier segg(er)s met vuege(n) oft zijs/
niet eens en wae(re)n dat zij hen beraden souden met secretar(ise)/
van loven(e) en(de) hue(re) uutsprake doen (et)c(etera) Hebben hen de selve p(ar)tien/
gesubmitt(er)t en(de) verbonden van nyeuws in segge(re)n en(de) vrindelijke/
yeffene(re)n te weten de voirs(creven) jan le ma(m)bour in ja(n)ne de vilroux/
en(de) de voirs(creven) claes in tousane spouron in sulker vuege(n) dat/
de segge(re)n ov(er)hebben(de) alle bescheyt va(n) p(ar)tien elker p(ar)tien dienen(de)/
hue(re) uutsp(ra)ke d(aer)aff doen sullen op dat sijs eens sijn oft and(er)s/
die sake q(ue)stie en(de) alle gescrifte(n) d(aer)aff ov(er)drage(n) in hande(n) vande(n)/
scepen(en) va(n) loven(e) bynne(n) viii dage(n) naistcomen(de) om d(aer)aff een/
vo(n)nisse arbitrael te hebben(e) om den wijn Promitt(entes) rat(um)/
en(de) oft e(n)nig(er) p(ar)tien segge(re) gebrake eene(n) ande(re)n in die stadt/
te moege(n) kiesen cor(am) tybe thenis aug(usti) xxviii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-13 by Claire Dejaeger