SAL7380, Act: V°95.2 (192 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°95.2  
Act
Date: 1486-09-23
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-21 by Jef Willemsens
Want dierick le begge rintmeeste(r) m(ijns) hee(re)n shertoge(n) in sijnd(er) stat/
van loven(e) als geleyt nae des(er) stadt recht voir sijn/
wettich [gebreck] uut crachte van scepen(en) brieve(n) van loven(e) tot/
allen den goede(n) have en(de) erve claes mas soe wair die/
gelegen sijn hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aende(n)/
bailliu van geldenake alle de selve goede behoirlijc/
heeft doen leve(re)n en(de) clase mas dach van rechte oft hij/
hem tege(n) de leveri(n)ge hadde willen oppone(re)n doen besceyde(n)/
te (com)pare(re)n alh(ier) inde banc voir meyer en(de) scepen(en) van/
loven(e) Ald(aer) hij noch p(ro)cur(eur) van sijne(n) wegen geco(m)par(er)t en/
es en(de) willem va(n) lele die als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) diericx/
(com)par(er)de inde voirs(creven) banc en(de) trecht voirt v(er)sochte Soe/
hebben scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen bij resc(ri)pte englebeerts yghenoye baillius va(n) gel/
denake(n) voirs(creven) behoirlijck hadde gebleken de voirs(creven) executie/
geschiet te sijne gewesen voir een vo(n)nisse soe v(er)re/
de wed(er)p(ar)tie vand(er)e(n) voirs(creven) geleydden niet en q(ua)me ten/
opstane des meyers en(de) d(er) scepen(en) dat men den p(ro)cur(eur)/
voirs(creven) inde(n) name vande(n) geleyde(n) vande(n) voirs(creven) goede(n)/
houden soude inde macht van sijne(n) voirs(creven) scepen(en) brieve(n)/
en(de) leveri(n)gen alsoe v(er)re alst noch voir hen comen es/
In sca(m)pno sept(embris) xxiii
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Claire Dejaeger