SAL7380, Act: V°99.2 (202 of 450)
Search Act
previous | next
Act V°99.2  
Act
Date: 1486-09-27
LanguageNederlands

Transcription

2020-12-30 by Jef Willemsens
Vander questien en(de) geschille uutstaen(de) tusschen joese absoloens/
t(er) eende(r) en(de) g(er)den de moer t(er) ander(er) sijden aengaen(de) d(er) wynni(n)/
gen en(de) pechtinge(n) vanden hove desselfs joes te haecht gelegen/
hebben hen de selve p(ar)tien gesubmitteert en(de) v(er)bonden inde/
eendrachtige uutsprake vrancx cleymans ph(ilip)s de rijcke/
ende vredericx hobbouts in sulker vuege(n) dat p(ar)tien de/
seggers informe(re)n selen t(er) stont ende sullen hue(re) uutsp(ra)ke/
d(aer)aff doen bynne(n) xv dagen naistcomen(de) Promitt(entes) rat(um)/
cor(am) eisd(em)
Contributorskristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2017-03-20 by Agata Dierick