SAL7381, Act: R°104.2 (235 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°104.2  
Act
Date: 1487-10-02

Transcription

2022-10-28 by Greet Foblets
It(em) joha(n)nes van nuwe(n)borch als p(ro)cur(eur) he(re)n mychiels absoloens/
ridde(r) in p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijt gehave(n) te hebben en(de)/
ontfange(n) vanden edelen en(de) moegen(de) hertoge willem(me) h(er)toge/
te gulcke en(de) totte(n) berghe greve te ravensb(er)ge hee(re) te/
heynsberge te diest te zichen(en) (et)c(etera) en(de) dit uut handen mathijs/
vande(n) rode rintmeest(er)s desselfs he(re)n in sijne(n) voirs(creven) lande/
van diest de so(m)me van xviii r(inssche) gul(den) uut saken vand(en)/
xxxvi r(inssche) gul(den) die de voirs(creven) h(er) mychiel jairl(ijcx) en(de) erflijc heeft/
en(de) houden(de) es opde goede chijse(n) rinte(n) en(de) pachte(n) des voirs(creven)/
hertoge(n) v(er)crege(n) tege(n) hee(re) jacoppe wijlen greve va(n) zalme(n)/
bescr(even) in seke(re)n scep(enen) brieve(n) van loven(e) en(de) ande(re) d(air)op ge/
maict te twee t(er)mijne(n) te weten(e) deen helicht te paessche(n)/
en(de) dand(er) helicht te bamisse en(de) dit vande(n) t(er)mijne van/
paessche(n) lestlede(n) Bekynnen(de) hem de voirs(creven) p(ro)cur(eur) vanden/
voirs(creven) t(er)mijne en(de) allen ande(re)n voirleden(en) t(er)mijne(n) van voe(r)/
den voirs(creven) paessche(n) v(er)schene(n) volcomel(ic) genoech gedaen te sijne/
Scelden(de) d(air)aff q(ui)te den voirs(creven) hertoge sijne goede en(de) rint/
meeste(re) en(de) alle ande(re) des q(ui)tan(cie) behoeven(de) cor(am) g(odefrido) berge nausnyde(re)/
octobris ii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt