SAL7381, Act: R°111.4-V°111.1 (256 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°111.4-V°111.1  
Act
Date: 1487-10-08

Transcription

2023-10-24 by Greet Foblets
It(em) augustijn opde(n) berch als p(ro)cur(eur) va(n) jouffr(ouwen) lijsbette(n) van/
boesschot wed(uwe) jans wijlen opde(n) berch sijnd(er) moed(er) die nae/
den rechte d(er) stadt va(n) loven(e) in sijne(n) leven(e) come(n) en(de) geleyt/
was tot allen den goede(n) des edelen he(re)n jacops wijlen greve/
va(n) salmen in p(rese)ntia heeft gekint en(de) gelijt gehave(n) en(de) ontfange(n)/
te hebbe(n) vande(n) edelen en(de) moegen(de) hertoge willem(me) hertoge/
tot gulcke en(de) totte(n) berghe greve te ravensberghe hee(re)/
te heynsberge te diest te zichen(en) (et)c(etera) en(de) dit uut handen ma
//
thijs vanden rode sijns rintmeest(er)s in sijne(n) voirs(creven) lande van/
diest de helicht van lxxxv r(inssche) gul(den) eene(n) stuv(er) vi mijte(n) die/
vrouwen ysabeelen va(n) glymes wed(uwe) des voirs(creven) greve(n) van/
salmen vielen te paessche(n) lestleden Bekynnen(de) deselve p(ro)cur(eur)/
hem dair aff v(er)nuecht en(de) wel betailt Scelden(de) volcomelijck/
quijt den voirs(creven) hertoge sijne(n) rintmeeste(r) en(de) allen ande(re)n des/
quitan(cie) behoeven(de) vande(n) voirs(creven) t(er)mijne va(n) paessche(n) lestlede(n) en(de)/
allen ande(re)n t(er)mijne(n) voe(r) den selve(n) paessche(n) v(er)schene(n) cor(am) m(athia)/
berghe nausnyde(re) octobr(is) viii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt