SAL7381, Act: R°200.1 (438 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°200.1  
Act
Date: 1487-12-12

Transcription

2023-10-27 by Greet Foblets
Allen den ghenen dat voir ons comen es in p(ro)pe(re)n p(er)sone/
jan van baussele als p(ro)cur(eur) en(de) rintmeeste(r) vande(n) goidshuyse/
vande(n) wittevrouwe(n) te loven(e) Ende heeft uut crachte/
vand(er) selv(er) p(ro)cu(r)atien hem bij vrouwe a(n)nen van oppendorp/
p(ri)orinne vande(n) voirs(creven) goidsh(uyse) en(de) hue(re)n (con)vente gegeve(n) opte(n)/
xxvii[te(n)] dach julii a(n)no lxxix die ons in aucte(n)tijcker/
formen en(de) ongecancelleert gethoent es en(de) gebleken heeft/
Ende sund(er)linge uut crachte vand(er) clausulen va(n) sub/
stitucien d(air) inne begrepe(n) Voirt gesubstitueert aucto/
riteyt en(de) macht gegeve(n) janne gilkaert wonen(de) te bossuyt/
wynne des voirs(creven) goidsh(uys) tot bossuyt Alle en(de) yegewel/
ke saken questien en(de) geschille(n) die tvoirs(creven) goidsh(uys) alsnu/
uuytstaen(de) heeft oft naemails hebben sal moege(n) voir alle/
gerichte(n) gheestelijck en(de) weerlijck tegen wien dat sij Alle/
jairgulde(n) sculde(n) chijsen rinte(n) pachte(n) opcomi(n)gen en(de) ver/
vallen die t desselfs goidsh(uys) Te verware(n) te mane(n) teyssche(n)/
opte bue(re)n tontfange(n) d(air)voe(r) te pande(n) te dagen te be/
leyden rastame(n)te te doen legge(n) die met rechte texeque(re)n/
en(de) te v(er)volge(n) (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) Et g(e)n(er)al(ite)r et spe(ci)alit(er)/
Promitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) hoeve(n) burg(imagistr)[o]/
g(odefrido) berghe vynck dece(m)br(is) xii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-04 by Xavier Delacourt