SAL7381, Act: R°200.4-V°200.1 (440 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°200.4-V°200.1  
Act
Date: 1487-12-13

Transcription

2023-10-25 by Greet Foblets
Allen den ghenen dat jan van guetkoven geheete(n) va(n) berghe/
als man en(de) mo(m)boir van vrouwe sibillen van daelhem/
wed(uwe) he(re)n jacops wijlen va(n) glymes ridders en(de) heeft ge/
constitueert gesedt volcome(n) macht p(ro)cu(r)atie en(de) auc(tori)teyt
//
gegeve(n) meeste(re)n ja(n)ne henri geheete(n) va(n) meylhem servase opden/
berch boseaul de creenwijck ja(m)mart le mariscal gheerde/
de jonghe woute(re)n everarts ja(n)ne dozy ja(n)ne van dongen/
willem(me) van lele en(de) reyne(re)n ponichon oft den eene(n) van hen/
Alle sijn saken q(ue)stien en(de) geschille(n) die hij alsnu uutstaende/
heeft oft naemails hebbe(n) sal moege(n) (et)c(etera) Te bedinge(n) te/
v(er)ware(n) (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) Componen(di) q(ui)tan(ciam) dandi (et)c(etera) Pro/
mitt(ens) rat(um) salvo iusto calculo cor(am) m(athia) berghe vynck dece(m)br(is)/
xiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-04 by Xavier Delacourt