SAL7381, Act: R°63.1 (132 of 883)
Search Act
previous | next
Act R°63.1  
Act
Date: 1487-08-14

Transcription

2023-10-28 by Greet Foblets
Allen den ghenen doen cont dat her tielman oem jacopssone prieste(r)/
wonen(de) te dortrecht heeft gesubstitueert uut crachte va(n) eend(er)/
p(ro)cu(r)atien hem gegeve(n) voir borg(er)meeste(re)n scepen(en) en(de) raet d(er) stat/
va(n) dortricht voirscr(even) ond(er) segel d(er) selv(er) stat vand(er) daet xiiii[c]/
lxxxvii des viii daichs augusti ons op heden gebleken inhouden(de)/
ond(er) den ande(re)n macht va(n) te moege(n) substitue(re)n bij willem(me) oem/
jacopssone sijne(n) brued(er) meeste(re)n ghijsbrechte waddinck pauwelse/
oliviers willem(me) van lele aut Om te bedingen te wynne(n) en(de)/
te v(er)liesen alsulken sake als de selve willem oem jacopssone/
uutstaen(de) mach hebben en(de) in questien alh(ier) hangt inde banck/
voir meye(re) en(de) scepen(en) van loven(e) tegen meeste(re)n huyge(n) van uutricht/
wonen(de) inde pedagoige? vanden verken(e) En(de) alle rechtvorde/
ringe d(air) inne te doen(e) (et)c(etera) in mel(iori) for(ma) Promitt(ens) rat(um) renu(n)c(ians)/
salvo iusto calculo cor(am) hoeve(n) burg(imagistr)[o] m(athia) berghe vynck aug(usti)/
xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt