SAL7381, Act: V°102.2 (232 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°102.2  
Act
Date: 1487-09-29

Transcription

2022-10-29 by Greet Foblets
It(em) arnt paridaens al(ia)s de schepe(re) wonen(de) te vynckenbosch/
in p(rese)ntia heeft gekint en(de) geleden ontfange(n) te hebben van/
henricke reers va(n) thielt twee r(inssche) gul(den) te lx pl(a)c(ken) tstuck/
eens die hen alnoch gebraken en(de) quame(n) vande(n) afleggen(e)/
van eene(n) pet(er) lijfpen(sien) die de selve arnt hadde en(de) heffen(de)/
was met scepen(en) brieve(n) van loven(e) vand(er) daet xiiii[c] lxxii/
april(is) ii aen en(de) op ja(n)ne wijlen vande(n) borne als princi/
pael en(de) den voirs(creven) henricke reers desselfs wijlen jans/
swag(er) als borghe Scelden(de) mits dien volcomel(ic) q(ui)te/
den voirs(creven) wijlen ja(n)ne den voirs(creven) henricke en(de) allen ande(re)n/
des q(ui)tan(cie) behoeven(de) vanden voirs(creven) pet(er) lijfpen(sien) en(de) allen pachte(n)/
d(er) selv(er) Promitt(ens) null(atenus) alloqui sed war(andizare) Geloven(de) oick/
den selve(n) henr(icke) tsijnd(er) manissen en(de) coste oft yema(n)de and(er)s/
die de selve henrick hem bewijsen en(de) noeme(n) sal den/
voirs(creven) scepen(en) brief met rechte ov(er) te geven(e) om opde(n)/
voirs(creven) wijlen ja(n)ne oft sijn goede de voirs(creven) ii r(inssche) gul(den) eens/
te v(er)halen en(de) niet voirde(r) cor(am) berghe berghe septe(m)br(is)/
penulti(m)a
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2016-12-20 by Xavier Delacourt