SAL7381, Act: V°204.3 (445 of 883)
Search Act
previous | next
Act V°204.3  
Act
Date: 1487-12-14

Transcription

2023-10-28 by Greet Foblets
Vand(er) questien wesende bijden raide vand(er) stadt tusschen willem(me)/
de witte en(de) de wed(uwe) wasscharts t(er) eende(r) en(de) anth(onijse) van wynghe/
t(er) ande(re) Aengaen(de) d(er) valuatien en(de) voldoeni(n)gen vanden drie [vier] hond(er)t/
rinssche gulden(en) vanden vi[c] r(inssche) gul(den) die de selve wed(uwe) en(de) wille(m)/
den selve(n) anthonijse geloefden voir scepen(en) van loven(e) opden xiii[te(n)]/
dach va(n) m(er)te a(n)no lxxxv die de voirs(creven) yerste p(ar)tie meynde te/
voldoen(e) met loopend(er) mu(n)ten en(de) soe hooge als de pe(n)ni(n)gen nu/
van hande te hande gaen Dairaff de voirs(creven) anth(onijs) de (contra)rie houden(de)/
meynde te hebben(e) e(m)mers alsulken pe(n)ni(n)gen en(de) tot alsulken prijse/
en(de) valuatien als hij die gegeve(n) hadde te voirde(r) want van/
goeden was die hem ontquete(n) wa(r)en van naird(er)scapen met/
meer altricatie(n) in wed(er)sijden d(air) inne gebuert Es geappointeert/
en(de) uutgesproken dat de voirs(creven) wed(uwe) en(de) willem den voirs(creven) anth(onijse)/
gehoude(n) sulle(n) sijn sijn voirs(creven) iiii[c] r(inssche) gul(den) d(air) questie af es te/
voldoene e(m)mer in alsulken prijse als de valuatie bijde(n) hee(re) en(de)/
d(er) stat lestwerf uutgeroepe(n) en(de) gepubliceert opde(n) cours vand(er)/
mu(n)te(n) uutwijst en(de) begrijpt Oft he(m) die pe(n)ni(n)gen ten selve(n) prijse/
en(de) lest(er) valuatien voirs(creven) loflijc besette(n) oft v(er)borge(n) nae inhoudt vand(en)/
selve(n) sijne(n) br(ieve) dwelc va(n) beyde(n) he(m) best gelieve(n) sal In (con)silio op(idi)/
dece(m)br(is) xiiii
ContributorsGreet Stevens
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2017-01-04 by Xavier Delacourt