SAL7382, Act: R°137.7-V°137.1 (252 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°137.7-V°137.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
Soe zijn bleve(n) en(de) gevalle(n) den voirs(creven) willem(me) in sijn deylinge de goede nae bescreve(n)/
te weten(e) een huys en(de) hof mett(er) schue(re)n en(de) ande(re)n toebeh(oirten) geleg(en) inde wij(n)g(ar)tstrate/
tussche(n) de goede der kinde(re)n reymairs en(de) den wijng(ar)t gelege(n) neve(n) tgasthuys wijng(ar)t/
den welke(n) de voirs(creven) lijsbeths standarts de moed(er) hue(re) leefdage besitten zal It(em)/
noch es hem in zijn deylinge gevalle(n) een yndeke(n) hoefs alsoet gelege(n) es neve(n)/
tvoirs(creven) huys en(de) de scaelgie vande(n) huyse d(er) voirs(creven) lijsbette(n) d(er) moed(er) in welc/
/ stuxken hoefs de voirs(creven) moed(er) hue(r) tocht hebbe(n) soe lange zij leve(n) zal op twee/
cap(uynen) xii s(tuvers) borsgelts ii paris(is) outchijs t(er)mi(ni)s de(bi)[t(is)] p(er)sol(vendis) en(de) voirtane op vier/
rinssche gulden(en) tstuck te lx pl(a)c(ken) brab(ants) payments erfchijs en(de) rinte(n) alle jae(re) xii no(vem)[br(is)]/
te betale(n) en(de) inde(n) wissel van loven(e) te leve(re)n den voirs(creven) gehuyssche(n) en(de) hue(re)n/
nacomeli(n)g(en) infutur(um) Met cond(icien) dat de voirs(creven) willem de voirs(creven) vier rinsgul(den)/
sal moegen quiten en(de) lossen zoe wa(n)neer het hem gelieve(n) zal tot eene(n) oft te/
meer malen mair niet min dan eene(n) rinsgul(den) tot eene(n) male en(de) elke(n) pe(n)ninck/
d(air)af met xviii gelike(n) pe(n)ning(en) en(de) met volle(n) rinte(n) hanc q(u)[o]q(ue) et sat(isfactum) cor(am) hoeve(n) vos/
novembr(is) xii
ContributorsDirk De Wever , Inge Moris , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Agata Dierick