SAL7382, Act: R°189.2 (329 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°189.2  
Act

Transcription

2020-06-17 by Dirk De Wever
Nae dien dat comen zijn bijden raide vand(er) stadt willem/
h(er)wout(er)s ter eend(er) ende jan de smet vetwarier t(er) ande(r) zijden/
versueken(de) de voirs(creven) willem eene(n) zijne(n) jongen zone geheeten/
adriaen van hem gelost te hebbene uuyten gevanckenisse/
d(air) inne hij es tot halen mids dien dat hij in zijne(n) dienste/
geva(n)gen soude zijn ende zond(er) consent vande(n) vad(er) ae(n)genomen/
ende gesonden in zijne(n) affairen alsoe hij seydt dair tegen de/
voirs(creven) jan sustine(re)nde de contrarie te voirde(re) want hij den voirs(creven)/
jongen sijnen loen ende montcost hadde gegeve(n) als hij in zijn/
sake vaceerde hopen(de) alsoe in dien vand(er) lossingen vand(en) voirs(creven)/
jongen beloepen(de) sesse rinsgulden(en) ontslagen te zijne es/
geappointeert ende zijn de voirs(creven) partien in dien vereenicht/
dat de voirs(creven) jan de smet de voirs(creven) pe(n)ningen verleggen/
zall bij alsoe oft bevonden werde met rechte dat hij dair/
inne niet gehouden en ware die te moete(n) betalen dat/
de voirs(creven) willem de vader hem dair voe(r) inne staen/
zall van die weder te kee(re)n ende dairtoe bedwongen/
werde tselve bevonden zijnde met live ende goede/
dairmen hem soude moegen vinden zond(er) argelist dweck de/
voirs(creven) wille(m) alsoe gewillecoirt en(de) geco(n)senteert heeft in (con)s(ili)[o] op(idi) febr(uarii) vi[ta]
ContributorsInge Moris
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-08-30 by Inge Moris