SAL7382, Act: R°204.2 (357 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°204.2  
Act

Transcription

2014-05-22 by Dirk De Wever
It(em) her willem vander eycken prieste(r) ende cappellaen van sinte/
pet(er)s te loven(en) renu(n)cians heeft geloeft ende mits desen geloeft/
he(re)n lambrechte bodart voirs(creven) los ende vry te houden van/
alsulker hueri(n)ge vand(en) huyse voirs(creven) als he(re)n janne van houthem/
pastoir der kercken van ev(er)nas le banduyn hier voirmaels/
julii xvi anno lxxxi gedaen ende gemaect heeft voir scepen(en)/
van loven(en) vanden voirs(creven) huyse tegen den kercmeesters van/
sinte kath(er)inen cappelle voirs(creven) alsoe dat de selve h(er) lambrecht/
van wegen des voirs(creven) he(re)n jans van houthem gheen hynder/
letsel noch co(m)meringen comen en sal ind(en) hueri(n)gen voirscr(even)/
mair dat de selve h(er) lambrecht zijn leefdaghe lanck tvoirs(creven)/
huys ind(er) manie(re)n voirs(creven) [in hueri(n)g(en)] hebben ende behouden zall ende/
inden gevalle de voirs(creven) h(er) jan van houthe(m) opten dach van/
heden aflivich wae(re) soe zal de voirs(creven) h(er) willem vander/
eycken sculdich zijn te restitue(re)n den voirs(creven) kercmeesters/
inden name der voirs(creven) kercken alsulken so(m)me van pe(n)ningen/
gedragen(de) xxiiii rinsgulden(en) eens als de voirs(creven) h(er) willem/
vand(er) eycken vanden voirs(creven) he(re)n lambrechte alsnu gehaven/
ende ontfangen heeft cor(am) eisdem
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris