SAL7382, Act: R°227.1 (399 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°227.1  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
Tractaet vander zoene(n) des dootslaechs gedaen ende geperpetreert bij/
qui(n)ten(e) baers briede(r) inden p(er)soen dierix wijlen laureys opde Es/
toegegaen ende gemaect opde condicien unde vorweerden h(ier)naebesc(reven)/
Inden yersten dat de voirscr(even) qui(n)ten sal doen doen tgebet van/
iii(½)[c] cloeste(re)n Item voirts dat de selve qui(n)ten sal doen doen een/
jair lanck due(re)nde alle weken eene misse t(er) salich(eyt) vander ziele(n)/
des voirscr(even) dierix Item dat voirts de selve qui(n)ten sal afdoen/
den meester oft cyrurgijn en(de) hem va(n) zijne(n) arbeyde v(er)nueghen/
Item de voirscr(even) qui(n)ten heeft geloeft te betalen(e) laureyse zone des/
voirscr(even) dierix laureys de so(m)me va(n) vijftich pet(er)s eens tstuck te/
xviii stuv(er)s iii pl(a)c(ken) brabants pay(ments) voe(r) elk(en) stuv(er) ge(re)kent te/
weten(e) terdendeel d(air)aff bynne(n) xvii weken nu naestcomen(de) dander/
derdendeel bynne(n) xvii weken d(air)nae volgen(de) en(de) dleste derdendeel/
bynne(n) xvii weken die alsdan d(air)nae volgen sulle(n) quol(ibet) ass(ecutu)[m]/
Ende hieraff zijn borge(n) des voirscr(even) qui(n)tens ongezundert en(de) onv(er)scheyde(n)/
her henr(ic) baers p(ri)este(r) trisorier van sinte pet(er)s te loven(e) zijn brueder/
renu(n)c(ians) ghijsbrecht va(n) holsbeke en(de) henrick vekenstijl zijn zwage(re)n/
dewelke de voirscr(even) qui(n)ten geloeft costeloes ende schadeloes te houden(e)/
en(de) tontheffen(e) ende opde condicie(n) en(de) vorw(er)den voirg(eruert) sal de/
voirscr(even) laureys de zoene en(de) den voetval ontfaen vand(en) voirscreven/
qui(n)ten(en) cor(am) liefk(enrode) vos ap(ri)lis xvi
ContributorsMarika Ceunen , Agata Dierick , Sabrina Keyaerts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Agata Dierick