SAL7382, Act: R°227.2 (400 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°227.2  
Act

Transcription

2013-01-09 by Dirk De Wever
Item ter zekerh(eyt) vander geluefte(n) van ontheffen(e) voirscr(even) soe heeft de/
voirscr(even) qui(n)ten geloeft den voirscr(even) he(re)n henr(ic) zijne(n) brued(er) ghijsbr(echt)/
en(de) henr(ic) zijne(n) zwage(re)n aut thuer(er) manissen te goeden(e) en(de) te vestigen(e)/
in alsoe v(er)re zij schadechtich werden bevonden in alsulke(n) wy(n)nen(de)/
lande(n) als gelegen zijn te roosbeke oft d(air)omtrint de welke jan/
de have in zijnd(er) pechtinge(n) houden(de) is en(de) h(ier) voirtijts v(er)crege(n) bij/
ja(n)ne baers qui(n)tens vader tege(n) eene(n) geheete(n) va(n) kersbeke ende/
die va(n) coelhem om alle alsulke laste(n) [en(de)] schaden met alle(n) coste(n) die/
d(air)om gebuert soude(n) moege(n) zij(n) zij ware(n) va(n) rechte oft ande(re) als/
zij d(air)om lijde(n) soude(n) moete(n) d(air)aen te moege(n) verhalen en(de) hen/
costeloes en(de) schadeloes d(air)aff ontheffen cor(am) eisdem
//
ContributorsInge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris