SAL7382, Act: R°251.2-V°251.1 (427 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°251.2-V°251.1  
Act

Transcription

2019-11-30 by Dirk De Wever
It(em) es bevorweert ende in dese(n) ondersproken bijde(n) gemeyne(n) rade ende/
bute(n)raide vand(er) stadt en(de) den selve(n) voirs(creven) v(er)obligeerde(n) p(er)soene(n) geco(n)senteert bij/
wetene ende ten bijzijne vande(n) yersten twee voirgaen(de) v(er)oblig(er)de(n) p(er)soene(n)/
ende borghen dat de borghe(n) van des(er) tegewoirdig(er) derd(er) finan(tien) tot thien/
dusent rinsgulden(en) eens om de laste(n) van dese(n) tegewoirdige(n) orloghe/
te vervallen bij v(er)coepe va(n) rinte(n) tott(er) voirs(creven) so(m)men toe eens te twee/
live(n) den d(enier) thien ende neghen en(de) erffelijck xviii en(de) xvi tot huer(er)/
ontlasti(n)gen besorght zullen zijn ende den selve(n) te bate(n) come(n) gelijc/
den ande(re)n de (con)ditien ende vorwerde(n) hier voirmaels ond(er)sproke(n) ende/
geco(n)senteert den voirs(creven) voirgaen(de) borghen vande(n) ande(re)n twee fina(n)tien/
gelijc de cele(n) d(air)aff zijnde dat uutwijsen ende oic als vanden/
inheffen(e) der hoechsele(n) vand(en) assijsen inde selve yerste ende tweeste/
vorweerden ende fina(n)tien begrepen ende geruert om d(air)mede/
gelijc den ande(re)n gelost te wordden vande(n) hootpe(n)ni(n)gen pachten/
en(de) ande(re)n toevallen(de) lasten der voirs(creven) fina(n)tien/
It(em) dat den selve(n) vand(en) derd(en) fina(n)tien oick tot huer(er) zekerheyt/
ende ontlasti(n)gen opdat zijs bege(re)n ende elken va(n) hen gegeve(n) zulle(n) wordden ende geexpedieert zonder hue(re)n cost brieve(n) va(n) ontheffen(e)/
vand(er) stadt onder den segel ten saken gelijc den ande(re)n p(er)soene(n)/
vand(er) yerster en(de) tweester fina(n)tien gegeve(n) en(de) geint sijn geweest/
It(em) es voirt ov(er)drage(n) bijden [selven] leden ende bute(n)raide m(er)kelic v(er)gadert/
wesende dat alle de ghene die in dese borchtocht p(ar)ticulierlijck/
niet beg(ri)pen en zijn het zijn wethoude(re)n goede ma(n)nen vanden/
geslechte(n) deken(en) gesworen(en) pensionar(isen) sec(re)tarijse rintmeest(ere)n/
ende clercke(n) vande(n) reg(ist)re nu t(er) tijt zijnde v(er)oblig(er)t sitten/
staen ende gehoude(n) wesen elc voir hue(re)n p(er)soen ende/
in desen verbonden inde geheele fina(n)tien hier voirmaels/
gedaen ende alsnu te doene ende oic de ghene die ind(er)/
yerst(er) ende tweest(er) fina(n)tien hen verobligeert hebben/
ende de borghen voirs(creven) vand(er) derd(er) fina(n)tien indivisim hoe/
wel zij inde brieve vanden creditue(re)n niet gestelt en zijn/
als dat zij ten gelijcken laste staen zullen van allen co(m)me(re)n/
voirs(creven) gedaen ende te doene ende alle laste(n) dien aengaen(de)/
/ die gedaen soude(n) moegen wordden den v(er)obligeerden bijde(n) creditue(re)n den hue(re)n oft e(n)nigen van hen gelijc draghen/
al oft zij inde principale brieven der creditue(re)n begrepen/
waren en(de) brieve(n) van ontheffen(e) gegeve(n) en(de) geexpedieert werden/
gelijc den ande(re)n opdat zijs bege(re)n ond(er) der stadt zegel dair/
deselve leden doen t(er) tijt dair wesen(de) hen inne verbonde(n) en(de)/
v(er)oblig(er)t hebbe(n) ende in dese(n) ov(er)gegeve(n) Actu(m) eod(em) die videl(ice)t xii[a]/
maii in dicto consilio ip(s)is adhoc congregat(is) cor(am) grave(n)/
burg(imagistr)o oppendorp vynck scabinis dair bij/
wae(re)n vande(n) leden ende raide voirs(creven) hier inne co(n)sente(re)nde/
ende hen verbinden(de) te weten(e) de voirs(creven) raes van graven/
borg(er)meest(er) goirdt vanden berghe goirdt hermeys henr(ic)/
vand(en) borch wout(er) absoloens joes van oerbeke anth(oenis) absoloe(n)s/
lod(ewijc) leefens jan huene peet(er) vand(er) dijlen gheert carbeels/
willem tybe merten van oppendorp gielis de vos arnt/
vynck scepen(en) roelof van berthem loenis van udekem/
jan van hoevelde jan van hoelair meest(er) ph(ilip)s vand(en) neele/
pensionar(is) henricus hanckart meest(er) bertelmeeus kyp/
lod(ewijc) van schore meest(er) peet(er) zoeten meest(er) augustijn vanden/
royeele jan van buetsele goessen tybe rentmeest(er)s claes/
scrybaen claes vanden boeg(ar)de clercke(n) vanden reg(ist)re/
cornelis van berghen roelof lombart henr(ic) pynnock/
jan van colen deken(en) daneel boxhoren de jonghe jan/
mailherbe cornel(is) roelofs jan roesarts goirde de kersmake(re)/
jacop de witte jan van berthem roelofs zone henr(ic) oeghe/
jan de roeve(re) gheert fredericx henr(ic) de becke(re) willem de/
cathe(re) henr(ic) van nyvele jan stockelpot symoen de sprenghe(re)/
reyne(r) van hoelair jan vande(n) veken(en) joes de hertoghe gheert/
zeels henr(ic) vand(en) hoege(n)huys andries storre peet(er) van/
arenbergen vranck carbeel anthoenijs van wynghe/
amelrijck vand(en) coevoirt willem van thienen jan vand(en)/
hoeve(n) joes van caverchon willem van raveschote jan/
peters wout(er) hasart jan va(n) gheele henr(ic) boeve de jonge/
jan ouderogge henr(ic) va(n)d(er) ca(m)men jan va(n)d(er) halle(n) jan kegel/
henr(ic) va(n)d(er) horst anth(oenis) edelhee(re) henr(ic) van vlaende(re)n jan vand(en)/
broeke henr(ic) roese steven van aelst wille(m) hubrechts (christ)iaen/
de longhe daneel va(n) halleer jan hubrechts andr(ies) va(n) hoerne/
mathijs int scheere jan de custe(re) jacop vlas wout(er) zomer/
en(de) jan mertens
ContributorsMarika Ceunen , Dieter Peeters , Inge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris