SAL7382, Act: R°267.2 (448 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°267.2  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) willem vand(er) eycken de jonge zone wille(m)s p(rius) ema(ncipa)[tus]/
de selve wille(m) de vader affirmeren(de) dat dit gedae(n) wort te(n) meeste(n)/
prouffite desselfs zijns zoens en(de) jan de boyse(re) molde(r) hebbe(n)/
geloeft ind(ivisim) g(er)den zeels als gezwoe(re)n vande(n) molders a(m)bachte vijff/
oude schilde goet ende ghinghe te xxviii stuv(er)s tstuck te iii pl(a)c(ken)/
den st(uver) de helcht d(air)aff bynne(n) eene(n) jae(r) naestcomen(de) en(de) dander/
helcht bynne(n) eene(n) jae(r) d(air)nae volgen(de) te betalen(e) quol(ibet) ass(ecutu)[m] et duo/
p(ri)mi Hebbe(n) voirts geloeft de voirscr(even) willem de zone en(de) zijn vader/
indivisim den voirscr(even) janne de buyse(re) die den selve(n) zone ae(n)genome(n)/
heeft een jair lanck in dienste va(n) zijne(n) ambachte vand(en) mold(er)s/
voirscr(even) dat de selve zone zijne(n) dienst voirscr(even) wel en(de) get(ru)welijck/
voldoen sal zond(er) hem d(air)enbynne(n) va(n) zijne(n) meester te v(er)trecken(e)/
Hebben voirts geloeft de voirscr(even) drie v(er)oblig(er)de p(er)sone(n) dat de voirs(creven)/
willem de zone des ambachts keersse dragen sal totter tijt toe/
datter een ander int ambacht compt en(de) dat op hue(re)n cost et/
p(ri)mi duo cor(am) eisdem
ContributorsSabrina Keyaerts , Agata Dierick
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris