SAL7382, Act: R°267.3-V°267.1 (449 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°267.3-V°267.1  
Act

Transcription

2013-01-30 by Dirk De Wever
Vanden geschille gecome(n) bijden rade vander stat tussche(n) symone/
vynk plecke(r) t(er) eender ende den schatters arnde cottens den jonghe(n)/
en(de) zijne(n) medegeselle(n) inder officien t(er) ande(re) zijden als van zeke(re)n/
goeden hen gebleve(n) den voirscr(even) symone toebehoiren(de) voe(r) de so(m)me/
van lxi rinssche gulden(en) d(air)aff den dach va(n) betalinge(n) overleden/
es van paesschen lestlede(n) oft d(air) omtrint nae inhoudt d(er) rollen/
vanden selve(n) schatters heeft de selve symoen beg(er)t en(de) v(er)socht/
betalinge en(de) de selve d(air)toe met rechte bedwonge(n) te hebben(e) /
dair tege(n) de voirscr(even) schatters seyden dat zij g(roo)ten last hadde(n)/
van ande(re)n goede(n) en(de) saken hen toegecome(n) seggen(de) alsoe dat/
hen niet mougelijck en wae(re) de schult te betale(n) d(air) tege(n) de/
voirscr(even) symoen r(e)plice(re)nde allig(er)de hadde hij de pe(n)ni(n)gen hog(er)
//
willen neme(n) ende ontfange(n) dan die gingen van hant ter/
hant ende bijder stadt ontfinge(n) zij souden hem betaelt/
hebben dwelck hij niet doen en woude want hij ae(n) ande(re)n/
d(air)mede niet gestaen en mochte versueken(de) als bove(n) trecht/
es geappointeert dat de voirs(creven) schatters hem betalinge doen/
zullen tussche(n) dit en(de) maendach in goeden loepen(de) ghelde van/
zijnder schult voers(creven) alsoe van hant te hant gaet en(de) den/
register van des(er) stadt dat ontfanct oft zijne(n) goeden moet/
crigen zonder lang(er) vertreck in (con)s(ili)[o] op(idi) maii xxix/
ContributorsSabrina Keyaerts
Moderated bySabrina Keyaerts
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris