SAL7382, Act: R°46.3 (80 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°46.3  
Act

Transcription

2012-08-16 by Dirk De Wever
Den dach va(n) rechte op heden dienen(de) tussche(n) lambrechte ghe/
leys t(er) eende(re) en(de) ja(n)ne claus t(er) and(er) sijden hebben henrick/
lathouwe(re) als p(ro)cur(eur) des voirs(creven) lambrechts en(de) meest(er) stas/
vand(er) hoeve(n) als p(ro)cur(eur) jans claes uutgestelt op hope/
van peyse van in dijssendage naistcomen(de) ov(er) acht/
dage(n) om alsdan te diene(n) gelijck hij op hede(n) gedient/
soude hebbe(n) cor(am) vos vynck julii xvii/
ContributorsInge Moris , Jos Jonckheer
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-08-16 by Inge Moris