SAL7382, Act: R°58.3-V°58.1 (108 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°58.3-V°58.1  
Act

Transcription

2014-02-03 by Dirk De Wever
Allen de ghenen die dese l(ette)ren sullen sien oft hoire(n) lesen etc(etera) /
dat voir ons come(n) es in p(ro)pe(re)n p(er)sone goirdt va(n) beringe(n)/
natuerlijck sone goirts wijlen van beringen wonen(de) te/
bruessel en(de) heeft geconstitueert gesedt volcome(n) macht /
p(ro)cu(r)atie en(de) auc(tori)teyt gegeve(n) heeft henricke va(n) beringen/
sijne(n) brued(er) en(de) wettich sone des voirs(creven) wijlen gorts/
alle en(de) yegewelke sijn saken questien en(de) geschillen etc(etera)
//
te verwaren te v(er)volgen te bedinge(n) etc(etera) in meliori forma/
cu(m) p(otes)tate substituendi promitt(ens) rat(um) salvo iusto/
calculo cor(am) hove burg(imagistr)[o] borchove(n) vynck julii xxvi/
ContributorsInge Moris , Jos Jonckheer
Moderated byInge Moris
Last update: 2012-08-24 by Inge Moris