SAL7382, Act: R°91.2 (174 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°91.2  
Act

Transcription

2023-10-29 by 
Want henrick van beringen die als oir en(de) erfgename goirts/
wijlen van beringen uut crachte van scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e)/
ov(er) lang gepasseert heeft ende houden(de) es vier sacken rocx erfs/
pachts aen en(de) op vijff boende(re)n lants gelegen te meltbroeck/
tusschen de strate geheete(n) tshertoge(n)strate t(er) eende(r) en(de) de broec/
strate t(er) and(er) sijden toebehoiren(de) he(re)n willem(me) estor ridde(re) hem/
met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aende(n) meye(re) va(n) ca(m)pen/
hout oft sijne(n) stadhoude(re) te meltbroeck alle de voirs(creven)/
goede en(de) ond(er)pande mette(n) vruchte(n) ende have(n) d(air)op wesen(de)/
den p(ro)p(ri)etar(is) d(er) selv(er) toebehoiren behoirl(ijck) heeft doen leve(re)n oft/
tyeboute steenweechs des(er) stadt bode in sijne(n) name en(de)/
den voirs(creven) he(re)n willem(me) en(de) querijne van rye sijne(n) wy(n)ne/
dach va(n) rechte doen besceyden te compare(re)n inde banck/
voir meye(re) en(de) scepen(en) van loven(e) oft sij hen tege(n) de voirs(creven)/
leveringe hadde(n) wille(n) oppone(re)n ald(air) sij niet en (com)par(eer)den/
noch oic op hede(n) als ten v(er)streken(en) dage va(n) rechte den/
voirs(creven) henricke (com)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de) Soe/
hebben scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen bij cleernisse(n) des voirs(creven) boden behoirl(ijck) hadde gebleken/
de voirs(creven) executie geschiet te sijne gewesen voir een/
vo(n)nisse soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie des voirs(creven) henr(ic) niet/
en compar(eer)t ten opstane va(n) meye(re) en(de) scepen(en) dat men/
den selve(n) henr(ic) vande(n) voirs(creven) goede(n) houde(n) soude inde/
macht va(n) sijne(n) scepen(en) brieve(n) va(n) loven(e) alsoe v(er)re (et)c(etera) in sca(mpn)[o] aug(usti)/
penult(ima)
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2013-01-07 by Sabrina Keyaerts