SAL7382, Act: R°95.2 (184 of 482)
Search Act
previous | next
Act R°95.2  
Act

Transcription

2020-01-07 by Dirk De Wever
It(em) de voirscr(even) meest(er) joes renu(n)cie(re)nde als voe(r) heeft/
gelooft op eene(n) banduyn van twintich croone(n) half/
tot ons gened(ichs) he(re)n behoef (et)c(etera) dat hij d(er) voirs(creven) marien/
sijnd(er) sust(er) en(de) ja(n)ne lenart vorste(r) tot huer(er) manissen/
behoirlijke guedinge en(de) vestich(eyt) doen sal voir hoff/
en(de) hee(re) dair men die aff houden(de) es vand(er) tocht va(n)/
hue(re)n derdendeele van allen alsulken erfgoeden ende/
rinte(n) hier nae bescr(even) alse nae huer(er) oud(er)s doot/
gebleve(n) sijn te deurne te bevekem te laetwijck en(de) d(air)/
omtri(n)t te weten(e) vanden derdendeele va(n) drie mudden/
t(er)wen erflijck aende vrouwe moreels tderdel va(n) twee/
mudden t(er)wen erflijck aenden bastart van glymes tderdel/
va(n) eene(n) mudde t(er)wen erflic aen janne yngelbarts/
tderdel va(n) sesse halste(re)n tarwen aen janne stakenborch/
ende oic vanden derdendeele va(n) twee mudden tarwen/
te laetwijck et t(antu)m Behalve(n) meeste(re)n joese sijn quijte(n) van/
alle des(er) tocht met vijftich rinssche gul(den) eens te lx pl(a)c(ken)/
tstuck altijt alst hem gelieft d(air) voe(r) te geve(n) cor(am) eisd(em)
ContributorsJos Jonckheer , Agata Dierick , Sabrina Keyaerts
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2016-07-19 by Agata Dierick