SAL7382, Act: V°209.1 (373 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°209.1  
Act

Transcription

2020-01-06 by Dirk De Wever
Tractaet vander zoenen des dootslaechs gedaen en(de) geperpetreert/
bij jacoppe sloets henr(icx) zone inden persoen henr(ix) de witte zone/
wijlen lod(ewijx) de witte van tieldonck es gemaect ende toegegaen/
opde condicien ende vorweerden nae bescreven Inden yersten dat de/
voirs(creven) jacop sculdich sal zijn te doen doene tgebet van iii(½)[c] cloeste(re)n/
ende twee dertichste voe(r) de salich(eyt) vander zielen des voirs(creven) henr(ix) de/
witte Item voirts zal de voirs(creven) jacop sculdich zijn te dragen(e)/
ende te betalen(e) allet kercke(n) recht vand(er) uuytvaert ende des dien/
aengaet van liechte ende anderssins Item voirts zal de voirs(creven) jacop/
gehouden zijn geheelic ende alte male af te doene ende te betalen(e)/
den meester Voirts zal de selve jacop t(er) salich(eyt) vand(er) zielen/
doen eene(n) wech te melanen te porren(e) binne(n) xl dagen nu/
naistcomen(de) naed(er) stadt recht oft d(air)af te hebbene den goeden/
moet vand(er) wed(er)partien Item sal voirts geloven de voirs(creven)/
jacop te betalen(e) janne de witte wettich zone des voirs(creven)/
henricx wilen de witte de so(m)me van veertich lichte gulden(en)/
tstuck te thien stuv(er)s iii pl(a)c(ken) brabants voe(r) den stuv(er) te/
betalen(e) tusschen dit ende beloken(en) paesschen nu/
naistcomen(de) tamq(uam) ass(ecutu)[m] Ende vand(er) geluften vand(er) zoene(n)/
voirg(enoemt) soe zijn borgen indivisim des voirs(creven) jacops lodewijck/
baets pelsmake(r) henr(ic) van balen en(de) jan vondelmans/
ende jacop heeft hen geloeft d(air)af costeloes ende scadeloes/
tontheffene ende opde geluften condicien ende vorweerde(n) voirs(creven)/
soe zal jan de witte sone wilen henricx voirs(creven) met co(n)sente/
wille ov(er)geven(e) ende bijstaene jans de witte willems zone/
van tieldonck zijn naemaech van svaders wege(n) en(de) jans/
van meerbeke oem desselfs jans vander moed(er) wegen de/
voirs(creven) zoene ontfangen ende den voetval laten geschien/
welke vriende affirme(re)n zulle(n) dat dit gebuert ten profijte/
ende salich(eyt) der ziele(n) des voirs(creven) wile(n) henricx ende oic jans/
de witte zijns zoens cor(am) lyefkenrode vos aprilis x
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus , Agata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Add. 1

Transcription

2020-01-06 by Dirk De Wever
Jan de witte va(n) tieldo(n)ck/
en(de) jan va(n) m(er)beke oick/
va(n) tieldonck als neeste/
mage he(n)nek(en) de witte/
he(n)r(ic) zij(n) t(er) p(rese)ncien va(n) he(m)/
hebbe(n) gekint voldae(n) te/
zijne vand(en) wed(er)p(ar)tien/
va(n)d(en) wege va(n) melane(n)/
en(de) vand(en) xl lichteful(den)/
ap(ri)lis xxiii lxxxix
ContributorsInge Moris , kristiaan magnus , Agata Dierick , kristiaan magnus
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris