SAL7382, Act: V°252.3-R°253.1 (429 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°252.3-R°253.1  
Act

Transcription

2020-01-06 by Dirk De Wever
It(em) henr(ic) vand(er) carnie(re)n zone goirts heeft geloeft den zelve(n)/
zijne(n) vader te betalen(e) thien rinsgul(den) te lx pl(a)c(ken) tstuck de/
vijf rinsgul(den) d(air)aff van in sondage naistcomen(de) ov(er) acht dage(n)/
dairnae ende dand(er) vijf rinsgul(den) tons(er) lie(ver) vrouwen/
omganghe te loven(e) naistcomen(de) Es vorweerde dat de voirs(creven)/
henr(ic) t(er) stont sceyden zal vande(n) goede zijne(n) vad(er) toebehoiren(de)/
die hij eene wile tijts gehantplicht heeft voir dond(er)houde(n)/
vanden selve(n) vader Voirts zal de selve henr(ic) betale(n) ende/
afdoen vand(er) twee leste(n) jae(re)n alsulke chijse als uuyt des/
vaders goede(n) gaen alsoe dat de vad(er) dairaf gheen scade/
en hebbe Voirts heeft de voirs(creven) henr(ic) geloeft tontheffen(e)/
zijne(n) vader van alle(n) alsulke(n) pechtinge(n) als wilen zijn/
vader gedaen heeft aende kercmeesters van sinte qui(n)tens/
aen tgodshuys van sinte m(er)tens en(de) aen m(ar)griete(n) goirts/
zust(er) alsoe dat hij d(air)aff gheen scade hebben en zall/
/ ende des zal den zelve(n) henr(icke) den zone volgen half/
dmest liggen(de) inden mesthof cor(am) vos vynck maii xiii
ContributorsMarika Ceunen , Agata Dierick , Inge Moris
Moderated bykristiaan magnus
Last update: 2012-09-05 by Inge Moris