SAL7382, Act: V°55.1 (100 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°55.1  
Act

Transcription

2023-10-29 by 
Want gielijs le(m)mens die als p(ro)cu(reur) adriaens de hant nae/
des(er) stadt recht come(n) en(de) geleyt es uut crachte va(n) scepen(en)/
brieve(n) van loven(e) tot allen den goeden beyde have en(de) erve/
willems wijlen van ro(m)male soe wair die gelege(n) sijn/
hem met brieve(n) van des(er) stadt gescr(even) aende(n) bailliu van/
ha(n)nuyt oft sijne(n) stadhoude(re) alle de selve goede behoirl(ijck)/
heeft doen leve(re)n en(de) d(er) wed(uwen) des voirs(creven) wijlen willems/
en(de) ande(re)n hande aende voirs(creven) goede hebben(de) dach va(n) rechte/
doen besceyden te compare(re)n inde banck voir meye(re) en(de) scepen(en)/
van loven(e) oft sij hen tege(n) de selve leveri(n)ge hadden willen/
oppone(re)n ald(air) sij niet en compar(eer)den noch p(ro)cur(eur) va(n) hue(re)n/
wegen den voirs(creven) p(ro)cur(eur) (com)pare(re)nde en(de) trecht voirt v(er)sueken(de)/
Soe hebben scepen(en) van loven(e) t(er) manissen smeyers nae dat/
hen bij raporte cornelijs reyns des(er) stadt bode behoirlijck/
hadde gebleken de voirs(creven) executie geschiet te sijne gewese(n)/
voir een vo(n)nisse soe v(er)re de wed(er)p(ar)tie vanden geleydde(n)/
niet en compar(eer)t ten opstane va(n) meye(re) en(de) scepen(en) dat/
men den voirs(creven) p(ro)cur(eur) inde(n) name als vo(r)e vande(n) voirs(creven)/
goeden houden soude inde macht van sijne vanden/
voirs(creven) scepen(en) brieve(n) beleyde en(de) leveringe(n) voirs(creven) alsoe/
v(er)re alst noch voir scepen(en) come(n) es in sca(m)pno julii/
xxiiii
Contributors
Moderated byGreet Stevens
Last update: 2012-08-24 by Inge Moris