SAL7382, Act: V°96.2-V°97.1 (189 of 482)
Search Act
previous | next
Act V°96.2-V°97.1  
Act

Transcription

2014-06-06 by Dirk De Wever
It(em) machtelt van ende wed(uwe) jans wijle(n) goessens woenen(de)/
te bynckem in p(rese)ncia heeft genome(n) en(de) bekint genome(n) te /
hebben van henricke welkarts voirs(creven) als procur(eur) van jouffr(ouwe)
//
cecilien vand(er) rivie(re)n huysvr(ouwe) ph(ilip)e(n) baillet thoff metten /
wynnen(de) lande(n) beempde(n) en(de) eeusselen en(de) ande(re)n toebehoirte(n)/
gelegen te bynckem der voirs(creven) jouffr(ouwe) toebehoiren(de) te houde(n)/
te hebben van half merte lestleden eene(n) t(er)mijn van drie/
jae(re)n lang due(re)nde Elcx jairs o(m)me en(de) voe(r) de voirs(creven) wynnen(de)/
lande xx sacken corens pagab(ilis) cu(m) va(n)no et pe(n)na mate/
van thiene(n) en(de) pacht van bynckem en(de) xx r(ins) guld(en) te/
lx pl(a)c(cen) tstuck Ende de voirs(creven) beempden en(de) eeusselen om/
en(de) voe(r) elcx jairs xv hollan(tsche) guld(en) te xvi st(uver) tstuck/
drie pl(a)c(cen) voe(r) den st(uver) alle jae(re) tsintandriesmisse ap(oste)ls/
te betalen(e) en(de) tvoirs(creven) coren te loeven(en) tarschot oft te/
diest dairt m(ijn) jouffr(ouwe) voirs(creven) gelieve(n) sal te leve(re)n op/
hue(re)n cost quolib(et) ass(ecutu)[m] Met vorweerd(en) en(de) condicien/
dat de voirs(creven) v machtelt den t(er)mijn due(re)nde de voirs(creven)/
lande houde(n) wynne(n) werve(n) en(de) mesten sal gelijc reenge/
noten boven en(de) benede(n) en(de) die laten thue(re)n afsceiden/
soe zij die aenveert heeft te weten(e) schayackervelt/
bramervelt en(de) een deel vande(n) bloke met wynt(er)coren/
besayt en(de) den middelsten aert met sijnd(er) toebehoirte(n) o(m)me/
gedaen ter ghersten en(de) den derde(n) aert aen tvalweke(n)/
met sijne(n) toebehoirte(n) brake It(em) es vorweerde dat de voirs(creven)/
machtelt jairlijx hue(re) t(er)mijn due(re)nde leve(re)n zal iiii[c] walme(re)n/
om opde huysinge(n) aldair te verdecken en(de) alsme(n) dair dect/
oft plect dan sal de wynne de wercklied(en) den mont cost/
geve(n) en(de) m(ijn) jouffr(ouwe) de dachue(re)n betale(n) It(em) m(ijn) jouffr(ouwe) sal/
coopen alle jae(re) drie jae(re) lang due(re)nde hond(er)t hope(n) stroys/
te thiene(n) oft alsoe v(er)re ende die vrouwe saelt halen op/
hue(re)n cost en(de) last en(de) de v machtelt voirs(creven) saels coopen/
vijftich hope alle jae(re) It(em) es vorweerde [dat] jouffr(ouwe) sal hebben de/
helicht van alle(n) den oefte en(de) de vrouwe en(de) hue(re) kinde(re)/
dand(er) helicht ende de vrouwe sal den leser den mont/
cost geve(n) en(de) de gehuyssche(n) de dachue(re)n betale(n) ende de/
vrouwe voirs(creven) sal de helicht vander jouffr(ouwe) voirs(creven) te loeven(en)
//
oft alsoe v(er)re vue(re)n op hue(re)n cost It(em) de voirs(creven) vrouwe sal hebbe(n)/
tot hue(re)n kinde(re)n behoef alle twee jae(re) een tabbart laken It(em) /
de voirs(creven) vrouwe sal hebben hue(re) berringe(n) opde voirs(creven) goede/
dairt men hue(r) dat bewijsen sal t(er) minster scade(n) It(em) inde bossche(n)/
en sal machtelt gheen recht hebben It(em) wa(n)neer datme(n) dect/
oft plect aen oude werck dan sal de voirs(creven) vrouwe den mont/
cost geve(n) en(de) de gehuyssche(n) de dachue(re)n betalen en(de) oft dair/
meer walms behoefde dan de voirs(creven) drie hondert dat sal de/
voirs(creven) vrouwe halen op hue(re)n cost een mile v(er)re It(em) es vorweerde/
dat de voirs(creven) vrouwe sal die duvven voeden en(de) dmest/
d(air)aff comen(de) op dlant vuere(n) en(de) die dair aff come(n) sulle(n) d(air)aff/
sal de voirs(creven) vrouwe deen helicht hebben en(de) de gehuys m(ijn) jouffr(ouwe)/
dander helicht It(em) es vorweerde dat de voirs(creven) vrouwe in hue(re)n/
afscheide(n) gheen stroy en sal moege(n) af vueren mair die laten in/
voirs(creven) hoff Ende alle dese vorweerd(en) etc(etera) cor(am) oppendorp liefk(enrode)/
septembris iii[a]/
ContributorsJos Jonckheer , Inge Moris , Sabrina Keyaerts , Inge Moris
Moderated byInge Moris
Last update: 2013-01-08 by Sabrina Keyaerts